Läkarhelikopterverksamheten i FinlandFinnHEMS helikopter når 70 % av finländarna inom 30 minuter från alarm.


Baser

FinnHEMS har sex helikopterbaser i Finland, belägna i Vanda, Åbo, Tammerfors, Kuopio, Uleåborg och Rovaniemi. Jourstyrkan vid varje bas har tillgång till en helikopter och en markenhet. Sjukvårdspersonalen vid Vanda, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborgs enheter omfattar alltid en jourhavande akutläkare och vid enheten i Rovaniemi två akutvårdare.

Från de sex baserna når läkarhelikoptrarna 70 procent av finländarna inom 30 minuter från larm.


LÄS MER OM SERVICEN I DITT EGET OMRÅDE

Baser