Läkarhelikopterverksamheten i FinlandFinnHEMS 20 – Åbo

Basen i Åbo är belägen i samband med Åbo flygfält. Basen är den första permanenta basen som FinnHEMS låtit planera och bygga, och den är designad att motsvara de krav dygnetrunt dejourering ställer. Basen färdigställdes i början av sommaren 2015.

Läkarhelikoptern vid Åbobasen betjänar hela Egentliga Finland och den når också vissa områden i Satakunta och Nyland inom 30 minuter från larm. Basen mottar i genomsnitt sex larm om dygnet, cirka 2 150 om året. Oftast gäller det störningar i de vitala livsfunktionerna såsom medvetslöshet, livlöshet, andnöd eller en olycka. Läkarhelikoptern larmas av nödcentralen.

Personal och ansvariga personer

I läkarhelikopterverksamheten är det viktigt att samarbetet fungerar friktionsfritt. Vid FinnHEMS 20-basen i Åbo arbetar sammanlagt 24 personer: 12 akutläkare, 6 piloter och 6 personer i HEMS-räddningsmanskapet. Dessutom arbetar FinnHEMS medicinska experter och sakkunniga inom flygverksamheten samt helikopteroperatörens experter hela tiden för att upprätthålla en högklassig och säker läkarhelikoptertjänst.

För akutvårdstjänsterna vid basen i Åbo svarar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och för helikoptertjänsten Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab (SHT Ab).


TIMO IIROLA
Överläkare, preshospital akutsjukvård

timo.iirola(a)tyks.fi

PETRI AALTONEN
Ansvarig läkare vid basen

petri.aaltonen(a)tyks.fi

HANNU ELOMAA
Ansvarig pilot vid basen

hannu.elomaa(a)shtab.com