Läkarhelikopterverksamheten i FinlandFlygbolag

Södra distriktet

För helikoptertjänsten inom det södra området svarar Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab (SHT), ett företag som är specialiserat på läkar- och ambulanshelikopterverksamhet. SHT ingår i den åländska koncernen Wiklöf Holding Ab.

SHT inledde sin verksamhet år 1990 på Åland. SHT har varit helikopteroperatör inom läkarhelikoptertjänsten i Åbo sedan år 2000 och i Vanda sedan år 2001.

SHT:s helikopterflotta består i dag av Eurocopter EC135 P2 Single Pilot IFR-helikoptrar. Den nuvarande flottan har visat sig vara synnerligen pålitlig och driftsäker. Verkningsgraden har under de tre senaste åren varit över 98 %. En vidare fördel med EC135 är den låga bullernivån. Nattkikare (NVG) togs i bruk år 2011. Med hjälp av NVG kan man bl.a. kontrollera landningsplatsernas säkerhet bättre än tidigare.

I sin verksamhet prioriterar SHTt:

  1. Flygsäkerhet
  2. Kundorientering
  3. Personalvälmående
  4. Lönsam och långsiktig affärsverksamhet
Asnvariga personer

JOUNI ROMPPANEN
Flygchef

+358 40 5004887
e-post: jouni.romppanen(a)shtab.com

KENNETH KROGIUS
Verkställande direktör

+358 400 607088
e-post: kenneth.krogius(a)shtab.com
www.shtab.com/fi/


Norra distriktet

För helikoptertjänsten i det norra området svarar Babcock Scandinavian AirAmbulance AB, som hör till Babcock SAA FW AB -bolaget. Babcock SAA tillhör den globala Babcock-koncernen. Babcock SAA FW AB är ett av de största ambulansflyg- och ambulanshelikopterföretagen i Norden med ambulanshelikopterbaser (varav tre i Finland) och ambulansflygbaser.

I februari 2015 tog bolaget i bruk de moderna EC145 T2-helikoptrarna i HEMS-verksamhet som första flygoperatör i världen. Modellens prestanda och utrustning hör till de mest avancerade i världen.

Flottan vid baserna i Finland:

ULEÅBORG: AIRBUS EC 145 T2
KUOPIO: AIRBUS EC 145 T2
ROVANIEMI: AIRBUS Ec145 T2

Babcock SAA FW AB följer ett flygsäkerhetsprogram. Programmet består av verktyg för flygsäkerhet inklusive avvikelserapportering, operativ riskkontroll (förändringsstyrning) samt en årlig flygsäkerhetsplan.

Ansvariga personer

HENRY HANSEN
Verkställande direktör

+ 46 70 298 4800
e-post: henry.hansen(a)babcockinternational.com

LAURI PUKKINEN
COO

+358 50 371 1003
e-post: lauri.pukkinen(a)babcockinternational.com
www.airamb.se