Läkarhelikopterverksamheten i FinlandFinnHEMS 60 – Kuopio

Basen ligger i samband med Rissala flygplats i Kuopio, dit den flyttade i början av år 2014 från flygplatsen i Jorois. I och med flytten betjänar läkarhelikoptern en större del av invånarna i området än tidigare.

Från Kuopiobasen når läkarhelikoptern inom 30 minuter från larm ut till Norra och Södra Savolax, ända till Varkaus, Suonenjoki, Outokumpu och Idensalmi. Basen mottar i genomsnitt sju larm om dygnet, cirka 2500 om året. Oftast gäller det störningar i de vitala livsfunktionerna såsom medvetslöshet, livlöshet, andnöd eller en olycka. Läkarhelikoptern larmas av nödcentralen.

Personal och ansvariga personer

I läkarhelikopterverksamheten är det viktigt att samarbetet fungerar friktionsfritt. Vid FinnHEMS 60-basen i Kuopio arbetar sammanlagt 32 personer: 17 akutläkare, 6 piloter och 9 HEMS-akutvårdare. Dessutom arbetar FinnHEMS medicinska experter och sakkunniga inom flygverksamheten samt helikopteroperatörens experter hela tiden för att upprätthålla en högklassig och säker läkarhelikoptertjänst.

För aktuvårdstjänsterna vid basen i Kuopio svarar Norra Savolax sjukvårdsdistrikt och för helikoptertjänsten Babcock Scandinavian AirAmbulance AB.


JOUNI KUROLA
Överläkare, prehospital akutsjukvård

jouni.kurola(a)kuh.fi

HELENA JÄNTTI
Ansvarig läkare vid basen

helena.jantti(a)kuh.fi