Läkarhelikopterverksamheten i FinlandFinnHEMS 30 – Tammerfors

I Tammerfors startade läkarhelikopterverksamheten i september 2012. Basen ligger vid Birkala flygplats.

Från Tammerforsbasen når läkarhelikoptern hela Birkaland och delar av Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Satakunta och Egentliga Finland inom 30 minuter från larm. Basen mottar i genomsnitt åtta larm om dygnet, cirka 3 000 om året. Oftast gäller det störningar i de vitala livsfunktionerna såsom medvetslöshet, livlöshet, andnöd eller en olycka. Läkarhelikoptern larmas av nödcentralen.

Personal och ansvariga personer

I läkarhelikopterverksamheten är det viktigt att samarbetet fungerar friktionsfritt. Vid FinnHEMS 30-basen i Tammerfors arbetar sammanlagt 21 personer: 9 akutläkare, 6 piloter och 6 HEMS-akutvårdare. Dessutom arbetar FinnHEMS medicinska experter och sakkunniga inom flygverksamheten samt helikopteroperatörens experter hela tiden för att upprätthålla en högklassig och säker läkarhelikoptertjänst.

För akutvårdstjänsterna vid basen i Tammerfors svarar Birkalands sjukvårdsdistrikt och för helikoptertjänsten Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab (SHT Ab).


SANNA HOPPU
Överläkare, prehospital akutsjukvård

sanna.hoppu(a)pshp.fi

PIRITTA SETÄLÄ
Ansvarig läkare vid basen

piritta.setala(a)pshp.fi

JARI FOMIN
Ansvarig pilot vid basen

jari.fomin(a)shtab.com