Läkarhelikopterverksamheten i FinlandFinnHEMS 10 – Vanda

FinnHEMS bas i Vanda ligger i samband med Helsingfors-Vanda flygfält.

Läkarhelikoptern vid basen i Vanda betjänar hela Nyland. Basen mottar i genomsnitt sju larm om dygnet, cirka 2 600 om året. Oftast gäller det störningar i de vitala livsfunktionerna såsom medvetslöshet, livlöshet, andnöd eller en olycka. Nödcentralen avgör i vilka situationer en läkarhelikopter ska larmas till platsen.

Personal och ansvariga personer

I läkarhelikopterverksamheten är det viktigt att samarbetet fungerar friktionsfritt. Vid FinnHEMS 10-basen i Vanda arbetar sammanlagt 29 personer: 16 akutläkare från HUCS Akut, 6 piloter och 7 personer i HEMS-räddningsmanskapet. Dessutom arbetar FinnHEMS medicinska experter och sakkunniga inom flygverksamheten samt helikopteroperatörens experter hela tiden för att upprätthålla en högklassig och säker läkarhelikoptertjänst.

För akutvårdstjänsterna vid basen i Vanda svarar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och för helikoptertjänsten Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab (SHT Ab).


SUSANNE ÅNGERMAN-HAASMAA
Ansvarig läkare vid basen

susanne.angerman-haasmaa(a)hus.fi

MARKKU KUISMA
HUCS Akut, linjechef
JONNE LUNDBERG
Ansvarig pilot vid basen

jonne.lundberg(a)shtab.com