Läkarhelikopterverksamheten i FinlandAdministration

Ledning

Verkställande direktören och styrelsen har ansvaret för administrationen av FinnHEMS. Styrelsen är sammansatt av representanter för de universitetssjukvårdsdistrikt som äger bolaget.

Fr.o.m. den 1 december 2010 är Jyri Örri verkställande direktör för FinnHEMS.

FinnHEMS styrelse för 2018-2019:

 • Ordförande Pasi Parkkila, utvecklingsdirektör, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
  • Suppleant Ilkka Luoma, verkställande direktör
 • Tom Silfvast, överläkare, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
  • Suppleant Jaana Vento, förvaltningsdirektör
 • Sirpa Rantanen, verkställande direktör, Affärsverket för akutvård och jour, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
  • Suppleant Timo Iirola, överläkare
 • Kari-Matti Hiltunen, chefsöverläkare, Birkalands sjukvårdsdistrikt
  • Suppleant Isto Nordback, utvecklingsdirektör
 • Risto Miettunen, direktör, Savolax sjukvårdsdistrikt
  • Janne Niemeläinen, direktör förvaltning och personaladministration
 • Matti Sorsa, sakkunnig inom flygverksamheten, Pilot Select Oy
 • Representant för social- och hälsovårdsministeriet, Ismo Tuovinen, regeringsråd
Personal
 • Jyri Örri, verkställande direktör
 • Tuomas Suominen, expert, luftverk och kvalitet
 • Ari Pellinen, operationschef, flygverksamhet
 • Leena Jaakkola, ställföreträdande kommunikationschef
 • Anne Tapper, ekonomichef
 • Jari Lipponen, IT chef
 • Kimmo Pendolin, fastighetschef
 • Jukka Pappinen, expert inom forskning och utveckling
 • Päivi Laukkanen-Nevala, expert inom statistik
 • Jukka Tennilä, projekt koordinator
 • Marko Sorsa, specialsakkunnig inom HEMS
 • Eeva-Véra Kaasalainen, assistent

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)finnhems.fi.