Läkarhelikopterverksamheten i FinlandVAD ÄR FINNHEMS?

FinnHEMS är den riksomfattande administrativa enheten för läkarhelikopterverksamhet. Bolaget ägs med lika stora andelar av de fem universitetssjukvårdsdistrikten i Finland. FinnHEMS är ett icke-vinstdrivande bolag.

FinnHEMS har som uppgift att fungera som sjukvårdsdistriktens strategiska partner inom prehospital akutsjukvård. FinnHEMS svarar för konkurrensutsättningen av flygföretagen och för avtalen med dessa, övervakar att kvalitets- och säkerhetskriterierna uppfylls vid baserna och ansvarar för administrationen av servicen vid baserna.

Vision

Att vara en ledande och internationellt ansedd expert inom helikopterburen akutsjukvård som administrerar de tjänster och partnerskap som krävs i verksamheten.

Mission

Att främja tillgången av säkra, högklassiga och jämlika akutvårdstjänster i Finland.