Läkarhelikopterverksamheten i FinlandVAD ÄR HEMS?

HEMS är en internationellt känd förkortning av engelska Helicopter Emergency Medical Services och kan fritt översättas till akut läkarhelikopterverksamhet. HEMS-verksamhetens viktigaste uppgift är att i nära samarbete med den övriga prehospitala akutsjukvården erbjuda högklassig läkarservice i akuta och livshotande situationer. Tack vare läkarhelikopterverksamhetens stora räckvidd och snabba reaktionsförmåga är finländarna i en så jämlik ställning som möjligt med avseende på tillgången till läkarservice inom akutsjukvården.

Helikoptrarna och besättningen har jour med omedelbar startberedskap (4–5 minuter) dygnet runt. Jourstyrkan består av en läkare, en flygassistent (brandman/akutvårdare/sjukskötare) och en pilot. HEMS-enheterna larmas av nödcentralen, som gör en riskbedömning från fall till fall. Flygtiden är i allmänhet 10–30 minuter, och i genomsnitt är hjälpen på plats inom 15 minuter från inkommet larm.

I motsats till den allmänna uppfattningen transporterar HEMS-helikoptrarna sällan patienter. Helikoptrarnas främsta uppgift är att så snabbt som möjligt ta läkaren till patienten. I allmänhet förs patienten till sjukhus med ambulans.