Läkarhelikopterverksamheten i FinlandVårt mål är ett fungerande samarbete med sjukvårdsdistriktens prehospitala akutsjukvård.

Vi strävar efter att erbjuda våra samarbetspartners information och råd så att våra resurser skall komma till möjligast stor hjälp för patienterna.


För samarbetspartners