Läkarhelikopterverksamheten i FinlandLäkarenheten larmas via nödcentralen.


Larmkriterier

Läkarenheten larmas via nödcentralen. Den läkare som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården i sitt sjukvårdsdistrikt ger tillsammans med läkarenhetens ansvariga läkare anvisningar till nödcentralerna i området för situationer där läkarenheten ska larmas.

Läkarenheten larmas på basis av den riskbedömning operatören på nödcentralen gör. Akutvårdspersonal på plats kan också larma läkarenheten om patientens tillstånd kräver det.

Typiska arbetsuppgifter för läkarenheten är hjärtstopp, medvetslöshet, bröstsmärtor och trafikolyckor. Larmkriterierna ser lite olika ut beroende på sjukvårdsdistrikt eftersom ambulansvården, beredskapen och de geografiska förhållandena varierar.