Läkarhelikopterverksamheten i FinlandSäkerhet är alltid viktigt i HEMS-verksamheten. Genom att följa dessa principer och helikopterbesättningens anvisningar tryggar du din egen, din patients och utomståendes säkerhet.


Säkerhetsanvisningar

  1. Innan helikoptern närmar sig ska du om möjligt kontakta den via radio i samtalsgruppen för ditt område enligt Virve-anvisningarna.
  2. Piloten bestämmer alltid om landning och landningsplats. Du kan hjälpa till genom att leta upp ett plant område i närheten som är minst 25 x 25 meter (i mörker 50x50m). Underrätta helikoptern om elledningar och andra hinder så som lyktstolpar, flaggstänger och snöhögar i området. Flytta bort lösa föremål likt plastpåsar och presenningar från landningsområdet. Sväng soptunnor så att de står med gångjärnen mot helikoptern. Om landningsplatsen är torr och sandig, meddela helikoptern om det och sträva efter att vattna området. Hindra människor, djur och fordon från att vistas i närheten av landningsplatsen. Försök att hålla 100 m utrymme runt landningsplatsen. Be vid behov polisen eller räddningsverket om hjälp.
  3. Lämna på ambulansens halvljus och larmljus. Stäng ambulansdörrarna.
  4. Ställ dig i kanten av den tilltänkta landningsplatsen. Stå med båda armarna i luften. Helikoptern väljer den lämpligaste landningsplatsen. Använd hjälm och skydda dina ögon. Kom ihåg att fästa remmen under hakan!
  1. Du kan använda en ficklampa med en signalkon som hjälp. Rikta aldrig ficklampan mot helikoptern – du kan blända piloten.
  2. Stanna på minst 20m avstånd från helikoptern. Närma dig helikoptern först när du fått lov. Gå inte rakt framför helikoptern eller i närheten av helikopterns stjärtrotor.
  3. Ställ dig inte under helikoptern genast efter starten. Håll området fritt och övervakat ända tills helikoptern övergått till horisontal flygposition.

Se säkerhetsanvisningarna i pdf -format (på finska) >