Läkarhelikopterverksamheten i Finland


Forskning och utvecklingsprojekt inom akutvård samt HEMS-verksamhet


Forskning och Utveckling

FinnHEMS enhet för forskning och utveckling betjänar forskning samt utvecklingsprojekt inom akutvård och HEMS-verksamhet. Enheten grundades år 2015.

Enhetens mål är i främsta hand att centraliserat organisera medicinsk forskning inom akutvård i samarbete med universitetssjukvårdsdistrikten. På detta sätt stöder enheten i synnerhet specialupptagningsområdena i deras forskningsförpliktelser. Vidare satsar enheten för forskning och utveckling på internationellt samarbete. All verksamhet har som mål att förbättra kvaliteten och enhetligheten inom läkarhelikopterverksamheten och akutvården.

Enheten för forsking och utveckling fungerar i FinnHEMS styrelses regi. Även FinnHEMS expertgrupp för akutvård är nära kopplad till enhetens verksamhet.

Enhetens verksamhet kan delas i tre delområden:

  1. Forskning inom akutvård och HEMS-verksamhet
  2. Utvecklingen av HEMS-verksamhet
  3. Utbildning och konsultering

Kontaktuppgifter

Enhetens ordinarie personal utgörs av:

Forskningsdirektör MD Ilkka Virkkunen
Forskningschef FD Anna Olkinuora
Expert inom forskning och utveckling HVM Jukka Pappinen

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@finnhems.fi

I enheten arbetar vidare ett varierande antal tidsbegränsat anställd forskningspersonal i enlighet med pågående forskningsprojekt. Forskarnas kontaktuppgifter finnes i samband med presentationerna av projekten.

Tilläggsinformation om FinnHEMS verksamhet inom forskning och utveckling kan fås av forskningschefen:

Anna Olkinuora
anna.olkinuora(a)finnhems.fi
+358 400 237211