Ensihoitopotilaiden alkoholin käyttö – käytön tunnistamisen käytäntö ja haasteet

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Ensihoitopotilaiden alkoholin käyttöä on tutkittu paljon, mutta tietoa kaikkein kriittisimpien potilaiden alkoholinkäytöstä on vain vähän. Lääkäriyksikön kohtaamien, kriittisesti sairastuneiden tai loukkaantuneiden potilaiden joukossa alkoholia käyttäneiden osuus vaikuttaa olevan vielä korkeampi kuin ensihoitopotilaiden keskimäärin. Uusia menetelmiä tarvitaan todentamaan vakavasti sairastuneiden tai loukkaantuneiden potilaiden alkoholinkäyttö.

Ensimmäiset tutkimukset ensihoitopotilaiden alkoholin käytöstä ovat jo yli 30 vuoden takaa. Uudemmat tutkimukset osoittavat, että ensihoidon kohtaamista potilaista noin 40 prosenttia on alkoholin vaikutuksen alaisia. Ensihoitolääkärin kohtaamien, kriittisesti sairastuneiden tai loukkaantuneiden potilaiden alkoholinkäytöstä on sen sijan vain vähän tietoa. Asiaa selvittävä tutkimus toteutettiin Tampereen alueella huhti- kesäkuussa 2012 kun maayksikköperusteinen ensihoitolääkäripäivystys oli aloittanut Pirkkalassa.

Tehdyssä tutkimuksessa noin 43 prosenttia potilaista oli alkoholin vaikutuksen alaisia. Koska näytteenotto perustui uloshengityksessä mitattuun alkoholipitoisuuteen, peräti 47 prosenttia potilaista ei kyennyt antamaan näytettä ollenkaan. On syytä olettaa, että näistäkin potilaista osa oli käyttänyt alkoholia. Tämä tarkoittaa, että aikaisempiakin tutkimuksia suurempi osuus ensihoidon kohtaamista kriittisistä potilaista on alkoholin vaikutuksen alaisia.

Ensimmäinen FinnHEMSin T & K -yksikön tutkimus julkaistu

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Toni Pakkasen tutkimus Pre-hospital severe traumatic brain injury – comparison of outcome in paramedic versus physician staffed emergency services julkaistiin huhtikuussa Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine –julkaisussa. Se on ensimmäinen julkaistu FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalvelut-yksikön tukema tutkimus.

Vakava aivovamma (Traumatic brain injury, TBI) on yksi perusterveiden aikuisten johtavista kuolinsyistä sekä pysyvien vammojen aiheuttajista. Saatavilla olevan ensihoidon taso vaihtelee, ja tason vaihtelulla on arvioitu olevan vaikutusta potilaan selviytymiseen. Toni Pakkasen tutkimuksen Pre-hospital severe traumatic brain injury – comparison of outcome in paramedic versus physician staffed emergency services tarkoituksena oli arvioida vakavan aivovamman saaneiden potilaiden kuolleisuutta sekä neurologista selviytymistä kahdella alueella, joissa oli erilaiset ensihoitojärjestelmät.

Hätäverensiirrot mahdollisiksi sairaalan ulkopuolella

Tiina Koutajoki Yleinen

FinnHEMSin Taysin alueen lääkärihelikopterissa on nyt aina punasoluja mukana. Näin ensihoitolääkäri voi antaa vammapotilaille verta välittömästi tapahtumapaikalla. Tämä parantaa huomattavasti kriittisen potilaan selviytymismahdollisuuksia.

FinnHEMSin Taysin alueen lääkärihelikopterissa pilotoidaan punasolujen kuljettamista ja käyttöä sairaalan ulkopuolella. Punasolut säilyvät kylmässä vain lyhyen ajan ja veri on kallista. Siksi verta ei ole ollut mukana lääkäriyksiköissä aikaisemmin, vaan verta on haettu erikseen mukaan, jos on arvioitu, että sitä tarvitaan. Nyt FinnHEMSin lääkärihelikopterissa on sotilasliitto Natolle kehitetty erikoiskylmälaukku, jossa punasolut säilyvät useamman päivän ja verta voidaan pitää mukana koko ajan.

– Toiminnan mahdollistaa hyvä yhteistyö Fimlabin ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa. Meillä veri on kylmälaukussa viikon, ja jos sitä ei ole sinä aikana käytetty, veri palautetaan Fimlabille ja sitä kautta sairaalaan, missä veri menee käyttöön. Yhtään punasolua ei siis mene hukkaan, kertoo FinnHEMSin tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen.