BOPRA-pilottitutkimus saatu päätökseen – tulokset lupaavia

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö toteuttaa yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien, Lapin sairaanhoitopiirin sekä useiden ammattikorkeakoulujen kanssa aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa kartoittavan tutkimuksen, joka on ainutlaatuisen laaja kliininen ensihoidon tutkimuskokonaisuus Suomessa. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe eli pilottitutkimus saatettiin onnistuneesti päätökseen syyskuun alussa.

BOPRA (Brain Oxygenation during Prehospital Anesthesia) on valtakunnallinen kliininen ensihoidon tutkimus, jossa kartoitetaan potilaan aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa ja sen yhteyttä potilaan myöhempään toipumiseen. Tutkimus toteutetaan uudella, erityisesti ensihoitoon soveltuvalla NIRS-monitorointilaitteella. NIRS-monitoroinnin (near-infrared spectroscopy) avulla ensihoidon potilaita mahdollisesti pystytään tulevaisuudessa hoitamaan entistä yksilöllisemmin ja korkealaatuisemmin.

Tutkijana FinnHEMSillä: Väitöstutkimus peruselintoimintojen häiriöistä ensihoidossa

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Jari Kalliomäki aloitti FinnHEMS-tutkijana syksyllä 2016, kun hänen väitöskirjatyölleen myönnettiin vuoden tutkimusrahoitus. ”Harvinaista herkkua”, Kalliomäki kuvailee.

FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö tukee vuosittain erilaisia ensihoidon tutkimus- ja kehitysprojekteja – kuten esimeriksi Jari Kalliomäen väitöskirjatutkimusta.

Kalliomäki tutkii peruselintoimintojen häiriöiden esiintyvyyttä ensihoidossa, ensihoidon vaikuttavuutta todettuihin peruselintoimintojen häiriöihin sekä ensihoidossa todetun elintoimintahäiriön vaikutusta myöhempään sairaalajaksoon.

Tutkimuksen aineisto käsittää kaikki hätäkeskuksen välittämät ensihoitopalvelun tehtävät Pirkanmaalla kesäkuussa 2014. Ensihoidossa kohdattiin tuolloin 4 500 potilasta.

Pisteytysjärjestelmä ensihoitoon?

Sairaaloissa on käytössä erilaisia aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmiä, joilla voidaan tunnistaa kriittisesti sairas potilas. Parhaaksi menetelmäksi on osoittautunut National Early Warning Score -pisteytysjärjestelmä (NEWS).

Hae tutkimusrahoitusta 1.5.2017 mennessä!

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMS tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö rahoittaa ensihoidon ja HEMS-toiminnan tutkimusprojekteja. Vuoden 2017 rahoitushaku päättyy 1.5.2017.

FinnHEMS tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö ottaa vastaan hakemuksia ensihoidon väitöskirjojen sekä muiden tutkimus- ja kehitysprojektien toteuttamiseksi. Projektien valinnassa painotetaan muun muassa ensihoidon vaikuttavuuteen, ensihoidon laatumittareihin ja laadun valvontaan sekä ensihoidon kustannusvastaavuuteen liittyviä tutkimuskohteita.

Rahoitusta myönnetään 1-12 kk tutkimuskausille, jolloin tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö palkkaa projektista vastaavan tutkijan yksikköön määräaikaisella työsuhteella.

Vuoden 2017 rahoitushaku päättyy 1.5.2017. Päätökset tehdään kesän aikana ja rahoitus on käytettävissä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tutkimalla entistä laadukkaampaa ensihoitoa

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

 

FinnHEMS tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö kokoaa eritaustaisia tutkijoita ensihoidon tutkimuksen pariin. Rahoitettujen tutkimusten aiheet vaihtelevat – yhteisiä tavoitteita ovat ensihoidon valtakunnallisen laadun nostaminen ja toiminnan kehittäminen.

FinnHEMS tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö perustettiin vuoden 2015 alussa tukemaan ensihoidon valtakunnallista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tällä hetkellä yksiköllä on käynnissä lukuisia eri tutkimus- ja kehityshankkeita. Yksikön rahoittamissa tutkijalähtöisissä ensihoidon projekteissa on lääketieteellisten tutkimusten lisäksi käynnissä myös oikeustieteellisen tiedekunnan piiriin kuuluva väitöskirjatutkimus ensihoidosta eurooppalaisen oikeuden näkökulmasta (Jenna Uusitalo). Lääketieteellistä tutkimusta edustavat dosentti Jouni Nurmen hanke anestesiaintubaatioprosessista ensihoidossa ja anestesiaintubaatioista lääkärihelikopterissa, sekä useat väitöskirjaprojektit: Jari Kalliomäen tutkimus peruselintoimintojen häiriöiden esiintyvyydestä ensihoidossa ja todettujen elintoimintohäiriöiden vaikutuksesta myöhempään sairaalahoitojaksoon, Milla Jousen tutkimus luuytimestä otettujen näytteiden soveltuvuudesta vierianalytiikkaan sekä Heidi Lehtimäen alkava tutkimus hoitolaitoksiin suuntautuvista kiireellisistä ensihoitotehtävistä.