Blogi: Rovaniemi sai rauhan

Tiina Koutajoki Blogi, Yleinen

Vuosi sitten pääsimme Rovaniemellä muuttamaan uusiin miehistötiloihin. Vihdoinkin saimme työrauhan – ja pääsimme kuulosuojaimista eroon.

Työskentelimme edellisissä, parakeista koostuvista miehistötiloissamme noin viisi vuotta. Parhaiten silloista tilannettamme kuvaa sana turtuminen. Turruimme parakkielämään ja siihen, että kuljimme sisätiloissa kuulosuojaimet päässä. Se alkoi tuntua jopa normaalilta, kuten myös se, että saimme jatkuvasti jännittää, milloin kaivattu lepohetki katkeaa melun takia. Ja melulla en tarkoita pelkästään lennoston Hornetien aiheuttamaa melua. Parakissa kuului ihan kaikki: lumiauran kolahdus, postiauton peruutustutkan kimeä piipitys ja naapurihuoneen lattialle putoavan kynän helähdys. Hiljaista ei ollut koskaan. Koskaan ei pystynyt rauhassa keskittymään käsillä olevaan työhön, ja levätessäkin oli oltava koko ajan varuillaan.

Uuden tukikohdan merkitystä ei ymmärtänyt ennen kuin sen sai kokea. On ollut hämmentävää tajuta, että on oikeasti hiljaista, eivätkä ulkopuoliset häiriötekijät vaikuta työntekoon. En ollut oikeastaan aikaisemmin edes ymmärtänyt, kuinka tärkeä asia rauhallinen ympäristö on. Eikä kyse ole pelkästään levosta. Myös koulutusten suorittaminen, ohjeistusten kirjoittaminen tai muu hallinnollinen työ on paljon helpompaa, kun tekemiseen voi oikeasti keskittyä. Nyt kun huoneen oven sulkee, saa aidosti olla rauhassa. Vain VIRVE-hälytyksen piippaus vie päivystystehtävälle.

Ensihoidon tutkimusseminaari syksyllä Helsingissä

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö järjestää syksyllä 2017 valtakunnallisen ensihoidon tutkimusseminaarin Helsingissä.

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö järjestää yhteistyössä HYKS Akuutin ja Suomen Anestesiologiyhdistyksen ensihoitojaoksen kanssa valtakunnallisen ensihoidon tutkimusseminaarin syksyllä 2017. Seminaarin tavoitteena on tuoda valtakunnallisesti yhteen jo ensihoidon tutkimusta tekeviä ja siitä kiinnostuneita ammatista tai aiemmasta tutkimustaustasta riippumatta.

Seminaari järjestetään maanantaina 30.10.2017 Biomedicumissa, Helsingin Meilahdessa. 

Ilmoittautuminen seminaariin aukeaa tapahtuman verkkosivulla 1.8.2017. Päivitämme ohjelman ja tarkempia tietoja tapahtumasta verkkosivuille kesän aikana.

Avajaisseminaari Rovaniemellä

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Pohjois-Suomen FH51-lääkintähelikopterin päivystys siirtyi 12.7. uuteen pysyvään tukikohtaan. Tukikohdan avajaisia vietettiin kutsuvierasseminaarin muodossa torstaina 1.9.

Rovaniemen FH51-lääkintähelikopteritukikohdan avajaisia vietettiin torstaina 1.9.2016. Kutsuvieraat pääsivät tutustumaan tukikohtaan ja lääkintähelikopterin toimintaan sekä lääkintävarusteltuun EC145-helikopteriin.

Avajaisseminaarin puheenvuorot käsittelivät Lapin ensihoidon erityispiirteitä ja haasteita sekä mahdollisia tulevaisuuden linjauksia eri näkökulmista. Seminaarin avaussanat lausui FinnHEMS Oy:n toimitusjohtaja Jyri Örri. Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri Antti Saari loi katsauksen alueen ensihoidon kokonaistilanteeseen ja HEMS-ensihoitaja Simo Tukia kertoi kenttätyön käytännöstä ja HEMS-ensihoitajien työn erityispiirteistä. Ensihoitolääkäri Lasse Raatiniemi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä kertoi Pohjois-Suomen ensihoidon kansainvälisestä ulottuvuudesta ja Kalottiyhteistyöstä, joka on Suomen, Ruotsin ja Norjan ensihoito- ja pelastusviranomaisten välinen sopimus valtionrajat ylittävästä yhteistyöstä potilaan tarkoituksenmukaisimman hoidon varmistamiseksi.

Valtakunnallinen selvitys ensihoitopalvelun toiminnasta – kansallisen tietovarannon tarve ilmeinen

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMS Oy on Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta laatinut valtakunnallisen selvityksen ensihoitopalvelun toiminnasta. Kaikkiaan lähes 4,5 miljoonaa ensihoitotehtävää käsittävä hätäkeskusaineisto on analysoitu FinnHEMS Oy:n tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikössä. Selvityksen työryhmään kuuluu tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikön henkilöstön lisäksi ministeriön, hätäkeskuslaitoksen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin edustajat. Selvityksen toinen väliraportti julkaistiin 10.6. ja loppuraportti julkaistaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

FinnHEMS Oy sai alkukesästä 2015 STM:ltä toimeksiannon valtakunnallisen selvityksen laatimisesta ensihoitopalvelun toiminnasta. Selvitys on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja tiettävästi ainutlaatuinen myös Euroopan mittakaavassa. Vastaavaa valtakunnallista selvitystä ensihoidosta ei aikaisemmin ole toteutettu.

Kiinteistöpäällikkönä aloittanut Mari Passoja

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMSin tukikohdat-yksikön esimiehenä on aloittanut kiinteistöpäällikkö Mari Passoja.

FinnHEMSin kiinteistöpäälliköksi on nimitetty Mari Passoja. Passoja aloitti toimesssaan 2.11.2015.

Kiinteistöpäällikkö toimii FinnHEMSin edustajana kaikissa kiinteistöjen uudis- ja korjaushankkeissa vastaten kaavoituksesta ja ympäristöluvista, kilpailuttamisesta, projektin johdosta ja valvonnasta. Lisäksi kiinteistöpäällikkö huolehtii käytöstä poistuvien kiinteistöjen purkamisesta ja sopimusten päättämisestä ja vastaa FinnHEMSin hallinnoimien kiinteistöjen elinkaarimallin toteuttamisesta sisältäen vuosittaisten korjausten ja parannustöiden suunnittelun ja organisoimisen sekä energiankulutuksen seurannan. Kiinteistöpäällikön tehtäviin kuuluvat myös yksikön hallinnolliset vastuut kuten laskujen tarkastus ja budjetin laadinta. Lisäski kiinteistöpäällikkö toimii tukikohdat –yksikön esimiehenä.