Lääkärihelikoptereilla kiireinen juhannus

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Tiedote 27.6.2016

Lääkärihelikoptereilla kiireinen juhannus

– etenkin liikenneonnettomuudet, myrkytykset ja tajuttomat työllistivät

Juhannus on lääkärihelikoptereille vuoden vilkkainta aikaa. Tänä vuonna FinnHEMSin kuudessa tukikohdassa vastaanotettiin juhannusviikonlopun aikana yhteensä 174 hälytystä, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

FinnHEMSin lääkärihelikoptereilla oli juhannuksena merkittävästi enemmän hälytyksiä kuin tavanomaisena kesäviikonloppuna. Perjantaina hälytyksiä tuli valtakunnallisesti 74 prosenttia enemmän ja lauantaina 29 prosenttia enemmän kuin tavallisesti kesäkuussa. Erityisen vilkasta oli Turun, Tampereen ja Kuopion tukikohdissa. Niissä juhannusaaton hälytysmäärä oli noin kolminkertainen tavalliseen kesäkuun perjantaihin verrattuna.

Eniten juhannuksen hälytyksiä oli Tampereella, missä FH30-tukikohta vastaanotti 40 hälytystä. Rauhallisinta puolestaan oli tehtävämäärien perusteella Lapissa. Rovaniemen tukikohtaan tuli juhannusviikonlopun aikana 18 hälytystä.

Blogi: ICT-ratkaisut lääkärihelikopteritoiminnassa – Marko Alakangas

Tiina Koutajoki Blogi, Yleinen

Ihmiset FinnHEMSin takana – valtakunnallisessa lääkärihelikopteritoiminnassa tarvitaan erilaisia käsipareja ja monipuolisia osaajia.

FinnHEMSin blogissa suunvuoro annetaan vuorotellen eri alojen ammattilaisille, jotka omalta osaltaan pitävät huolen siitä, että lääkärihelikopterit päivystävät valtakunnallisesti vuoden jokaisena päivänä ja kiireistä apua tarvitsevat saavat laadukkaan, elintärkeän ensihoidon.

Taivaalla lentävä keltainen helikopteri on FinnHEMSin työn näkyvin osa. Ympärivuorokautisen päivystyksen tukikohdissa mahdollistaa eri alojen ammattilaisten monipuolinen yhteistyö.

Marko AlakangasMarko Alakangas on Raahesta kotoisin oleva, Oulun kautta Helsinkiin kotiutunut tietotekniikan AMK insinööri, joka ennen FinnHEMSille siirtymistään toimi Nokialla, Renesas Mobile Europella ja Broadcomilla. Alakangas on luotsanut FinnHEMSin ICT-yksikköä alkuvuodesta 2015.

Ensimmäinen FinnHEMSin T & K -yksikön tutkimus julkaistu

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Toni Pakkasen tutkimus Pre-hospital severe traumatic brain injury – comparison of outcome in paramedic versus physician staffed emergency services julkaistiin huhtikuussa Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine –julkaisussa. Se on ensimmäinen julkaistu FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalvelut-yksikön tukema tutkimus.

Vakava aivovamma (Traumatic brain injury, TBI) on yksi perusterveiden aikuisten johtavista kuolinsyistä sekä pysyvien vammojen aiheuttajista. Saatavilla olevan ensihoidon taso vaihtelee, ja tason vaihtelulla on arvioitu olevan vaikutusta potilaan selviytymiseen. Toni Pakkasen tutkimuksen Pre-hospital severe traumatic brain injury – comparison of outcome in paramedic versus physician staffed emergency services tarkoituksena oli arvioida vakavan aivovamman saaneiden potilaiden kuolleisuutta sekä neurologista selviytymistä kahdella alueella, joissa oli erilaiset ensihoitojärjestelmät.

Blogi: Lentäjä seuraa säätä työkseen – Timo Lindholm

Tiina Koutajoki Blogi, Yleinen

Ihmiset FinnHEMSin takana – valtakunnallisessa lääkärihelikopteritoiminnassa tarvitaan erilaisia käsipareja ja monipuolisia osaajia.

FinnHEMSin blogissa suunvuoro annetaan vuorotellen eri alojen ammattilaisille, jotka omalta osaltaan pitävät huolen siitä, että lääkärihelikopterit päivystävät valtakunnallisesti vuoden jokaisena päivänä ja kiireistä apua tarvitsevat saavat laadukkaan, elintärkeän ensihoidon.

Lentäjä Timo Lindholm FH51
Timo Lindholm
toimii lentäjänä FinnHEMSin pohjoisimmassa tukikohdassa Rovaniemellä. Kokenut lentäjä aloitti uransa Ilmavoimien lentokonelentäjän opinnoilla vuonna 1986. Vuodet Rajavartiolaitoksella tarjosivat monipuolisen helikopterikoulutuksen. Lindholm on myös toiminut Suomen Ilmailuopistossa helikopteritoiminnan päälennonopettajana, mittarilennonopettajana ja tarkastuslentäjänä. HEMS-lentäjänä hän aloitti huhtikuussa 2012.

 

Viisi vuotta valtakunnallista lääkärihelikopteritoimintaa -juhlaseminaari

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Keskiviikkona 17.2.2016 juhlistettiin valtakunnallisen lääkärihelikopteritoiminnan viisivuotista taivalta Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla. Puheenvuoroissa kiiteltiin FinnHEMSin panosta valtakunnallisen ensihoitotoiminnan kehittämiseen, ja paneelikeskustelussa pureuduttiin päivystyspisteiden harvenemisen vaikutuksiin koko ensihoidon kenttään.

FinnHEMS on vastannut lääkärihelikopteritoiminnan valtakunnallisesta hallinnoinnista viisi vuotta. Vuosiin on mahtunut paljon työtä ja monia hienoja onnistumisia, ja taivalta haluttiinkin juhlistaa ensihoito-teemaisella juhlaseminaarilla.

FinnHEMSin seminaari järjestettiin Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla keskiviikkona 17.2.2016. Juhlaseminaarin avauspuheenvuoron piti sosiaali- ja terveysministeriön terveyspalveluiden johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sote-alueuudistuksen vaikutuksesta erikoissairaanhoidon ja päivstyksen palveluihin. Puheenvuorossaan Voipio-Pulkki korosti uudistuksen tarkoittavan ensisijaisesti etulinjan toiminnallista muutosta, vaikka organisaatio onkin ollut uudistuksesta käydyssä keskustelussa merkittävimmässä roolissa.

Lääkärihelikoptereilla lähes 14 000 hälytystä viime vuonna

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

– Kiireisintä apua tarvitsevat potilaat tavoitetaan aiempaa paremmin

Lääkärihelikopteritoiminta kohdistuu yhä paremmin palvelua kiireisimmin tarvitseviin potilaisiin. Vertailtaessa tilastoja kahden vuoden ajanjaksolta hälytysten määrä väheni noin viisi prosenttia vuoden 2015 aikana, mutta kriittisesti apua tarvitsevia potilaita kohdattiin yhä enemmän.

Vuonna 2015 hälytysten määrä väheni edellisvuoteen verrattuna viisi prosenttia. Kriittisimmin apua tarvitsevia potilaita sen sijaan kohdattiin kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän. Nyt lääkärihelikopteripalvelu tavoittaa aiempaa paremmin sitä eniten tarvitsevat potilaat, kuten auto-onnettomuuksien tai vakavien sairaskohtauksien uhrit.

– Olemme täsmentäneet lääkärihelikopterin hälytysohjeita yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien ja hätäkeskusten kanssa. Näin on onnistuttu vähentämään peruttuja hälytyksiä ja kohdistamaan tarkemmin palvelua kriittisiin potilaisiin, sanoo FinnHEMSin tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen.

Blogi: Tukikohdan vastuulääkäri kouluttaa ja konsultoi – Helena Jäntti

Tiina Koutajoki Blogi, Yleinen

Ihmiset FinnHEMSin takana – valtakunnallisessa lääkärihelikopteritoiminnassa tarvitaan erilaisia käsipareja ja monipuolisia osaajia.

FinnHEMSin blogissa suunvuoro annetaan vuorotellen eri alojen ammattilaisille, jotka omalta osaltaan pitävät huolen siitä, että lääkärihelikopterit päivystävät valtakunnallisesti vuoden jokaisena päivänä ja kiireistä apua tarvitsevat saavat laadukkaan, elintärkeän ensihoidon.

Taivaalla lentävä keltainen helikopteri on FinnHEMSin työn näkyvin osa. Ympärivuorokautisen päivystyksen tukikohdissa mahdollistaa eri alojen ammattilaisten monipuolinen yhteistyö.

FH60 tukikohdan vastuulääkäri Helena JänttiHelena Jäntti on Kuopion tukikohdan vastuulääkäri ja apulaisylilääkäri Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Varsinaisten päivystystehtävien ja potilaiden kohtaamisen lisäksi lääkärihelikopterin vastuulääkärin työhön kuuluu paljon koulutusta ja kentällä olevien ambulanssihoitajien neuvomista puhelimitse.

Hätäverensiirrot mahdollisiksi sairaalan ulkopuolella

Tiina Koutajoki Yleinen

FinnHEMSin Taysin alueen lääkärihelikopterissa on nyt aina punasoluja mukana. Näin ensihoitolääkäri voi antaa vammapotilaille verta välittömästi tapahtumapaikalla. Tämä parantaa huomattavasti kriittisen potilaan selviytymismahdollisuuksia.

FinnHEMSin Taysin alueen lääkärihelikopterissa pilotoidaan punasolujen kuljettamista ja käyttöä sairaalan ulkopuolella. Punasolut säilyvät kylmässä vain lyhyen ajan ja veri on kallista. Siksi verta ei ole ollut mukana lääkäriyksiköissä aikaisemmin, vaan verta on haettu erikseen mukaan, jos on arvioitu, että sitä tarvitaan. Nyt FinnHEMSin lääkärihelikopterissa on sotilasliitto Natolle kehitetty erikoiskylmälaukku, jossa punasolut säilyvät useamman päivän ja verta voidaan pitää mukana koko ajan.

– Toiminnan mahdollistaa hyvä yhteistyö Fimlabin ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kanssa. Meillä veri on kylmälaukussa viikon, ja jos sitä ei ole sinä aikana käytetty, veri palautetaan Fimlabille ja sitä kautta sairaalaan, missä veri menee käyttöön. Yhtään punasolua ei siis mene hukkaan, kertoo FinnHEMSin tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen.

Kiinteistöpäällikkönä aloittanut Mari Passoja

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMSin tukikohdat-yksikön esimiehenä on aloittanut kiinteistöpäällikkö Mari Passoja.

FinnHEMSin kiinteistöpäälliköksi on nimitetty Mari Passoja. Passoja aloitti toimesssaan 2.11.2015.

Kiinteistöpäällikkö toimii FinnHEMSin edustajana kaikissa kiinteistöjen uudis- ja korjaushankkeissa vastaten kaavoituksesta ja ympäristöluvista, kilpailuttamisesta, projektin johdosta ja valvonnasta. Lisäksi kiinteistöpäällikkö huolehtii käytöstä poistuvien kiinteistöjen purkamisesta ja sopimusten päättämisestä ja vastaa FinnHEMSin hallinnoimien kiinteistöjen elinkaarimallin toteuttamisesta sisältäen vuosittaisten korjausten ja parannustöiden suunnittelun ja organisoimisen sekä energiankulutuksen seurannan. Kiinteistöpäällikön tehtäviin kuuluvat myös yksikön hallinnolliset vastuut kuten laskujen tarkastus ja budjetin laadinta. Lisäski kiinteistöpäällikkö toimii tukikohdat –yksikön esimiehenä.