Lentäjä istuu helikopterin ohjaamossa, jossa on paljon mittaristoa.

Matalalentoverkostoa koskeva selvitys on julkaistu – asteittaista käyttöönottoa suositellaan

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman matalalentoverkoston toteuttamisen selvitystyöryhmä on kartoittanut matalalentoverkoston perustamisen edellytyksiä Suomeen ja sitä, mitä vaikutuksia perustamisella olisi. Työryhmän selvityksen perusteella Suomeen suositellaan perustettavaksi ensivaiheessa viranomaiskäyttöistä, asteittain laajenevaa matalalentoverkostoa.  Selvityksessä tarkasteltiin matalalentoverkoston soveltuvuutta sekä nykyiseen että tulevaisuuden toimintaympäristöön, verkoston eri toteuttamisvaihtoehtoja, verkoston aiheuttamia muutostarpeita säädösympäristöön sekä sen kustannusvaikutuksia. FinnHEMS ja FinnHEMS Lentopalvelut ovat olleet […]

Matalalentoverkostoa koskeva selvitys on julkaistu – asteittaista käyttöönottoa suositellaan Read More »