BOPRA-pilottitutkimus saatu päätökseen – tulokset lupaavia

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Yleinen

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö toteuttaa yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien, Lapin sairaanhoitopiirin sekä useiden ammattikorkeakoulujen kanssa aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa kartoittavan tutkimuksen, joka on ainutlaatuisen laaja kliininen ensihoidon tutkimuskokonaisuus Suomessa. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe eli pilottitutkimus saatettiin onnistuneesti päätökseen syyskuun alussa.

BOPRA (Brain Oxygenation during Prehospital Anesthesia) on valtakunnallinen kliininen ensihoidon tutkimus, jossa kartoitetaan potilaan aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa ja sen yhteyttä potilaan myöhempään toipumiseen. Tutkimus toteutetaan uudella, erityisesti ensihoitoon soveltuvalla NIRS-monitorointilaitteella. NIRS-monitoroinnin (near-infrared spectroscopy) avulla ensihoidon potilaita mahdollisesti pystytään tulevaisuudessa hoitamaan entistä yksilöllisemmin ja korkealaatuisemmin.

Tapaamisesta potkua tutkijan työhön

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö rahoittaa erilaisia ensihoidon tutkimus- ja kehitysprojekteja. Yksikössä tänä vuonna työskentelevät tutkijat tapasivat tammikuussa tutkimusprojektien esittelyn ja ajatustenvaihdon merkeissä Vantaalla.

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikössä työskentelee vuoden 2018 aikana vakihenkilöstön lisäksi 11 määräaikaista tutkijaa erilaisten projektien parissa. Tutkijatapaamisen tarkoituksena on tuoda eri puolilla maata työtään tekevät tutkijat yhteen ja tarjota mahdollisuus vertaistukeen, tutkimusajatusten pallotteluun sekä avoimeen keskusteluun. Samalla tutkijat tutustuvat tutkimus- ja kehitysyksikön henkilöstöön ja saavat tietoa siitä, millaista asiantuntemusta yksiköllä on tarjota. Yksikkö voi omalta osaltaan tukea esimerkiksi tilastotieteellisissä analyyseissa, tutkimusaineistojen koostamisessa tai tutkimuskysymysten muotoilussa.

Ensihoidon tutkija Milla Jousi: "Ensihoidon tutkimus hyötyisi työaikajärjestelyistä"

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Kliinisen lääkärin työn ja tutkijan työn yhteen sovittaminen on haastava yhtälö. Ensihoidon tutkija Milla Jousi löysi toimivan järjestelyn FinnHEMSin tutkimusrahoituksen ja osa-aikatyön avulla.

Ensihoidon tutkija, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Milla Jousi haluaa herättää keskustelua alansa työaikajärjestelyistä.

– Minua kiinnostaa se, minkälaisia haasteita tutkimustyön ja kliinisen työn yhdistäminen luo tutkijoille ja minkälaisia ratkaisuja pulmaan olisi olemassa. Tutkimusseminaareissa harvemmin puhutaan tästä aiheesta, Jousi sanoo.

Jousi aloitti väitöstutkimuksensa vuonna 2014, jolloin hän toimi kokopäiväisesti Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden ensihoidon vastuulääkärinä. Väitöskirjan tekeminen iltaisin ja viikonloppuisin kävin nopeasti ylivoimaiseksi.

Tutkijana FinnHEMSillä: Väitöstutkimus peruselintoimintojen häiriöistä ensihoidossa

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Jari Kalliomäki aloitti FinnHEMS-tutkijana syksyllä 2016, kun hänen väitöskirjatyölleen myönnettiin vuoden tutkimusrahoitus. ”Harvinaista herkkua”, Kalliomäki kuvailee.

FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö tukee vuosittain erilaisia ensihoidon tutkimus- ja kehitysprojekteja – kuten esimeriksi Jari Kalliomäen väitöskirjatutkimusta.

Kalliomäki tutkii peruselintoimintojen häiriöiden esiintyvyyttä ensihoidossa, ensihoidon vaikuttavuutta todettuihin peruselintoimintojen häiriöihin sekä ensihoidossa todetun elintoimintahäiriön vaikutusta myöhempään sairaalajaksoon.

Tutkimuksen aineisto käsittää kaikki hätäkeskuksen välittämät ensihoitopalvelun tehtävät Pirkanmaalla kesäkuussa 2014. Ensihoidossa kohdattiin tuolloin 4 500 potilasta.

Pisteytysjärjestelmä ensihoitoon?

Sairaaloissa on käytössä erilaisia aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmiä, joilla voidaan tunnistaa kriittisesti sairas potilas. Parhaaksi menetelmäksi on osoittautunut National Early Warning Score -pisteytysjärjestelmä (NEWS).

Tutkimus- ja kehitystoiminnalla kohti laadukkaampaa ensihoitoa

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Kahdessa vuodessa FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalveluiden yksiköstä on rakennettu kansainvälisestikin noteerattu tutkimustoimija. Sen toiminta on valtakunnallisesti ensihoidon kannalta merkittävää, läpinäkyvää ja tehokasta.

FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikön perustaminen vuonna 2015 oli merkittävä askel ensihoidon laadun ja lääkärihelikopteripalvelun parantamiseksi.

Yksikkö koordinoi, rahoittaa ja toteuttaa ensihoidon ja HEMS-toiminnan tutkimus- ja kehitysprojekteja. Toiminnan tavoitteena on ensihoitopalvelun kehittäminen yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa.

– Kyse ei ole pelkästään lääketieteellisten toimenpiteiden tutkimuksesta. Ensihoitoa tarkastellaan kokonaisuutena, myös järjestelmän näkökulmasta. Tutkimusta tehdään monipuolisesti koko ensihoitokentän hyödyksi ja eri tieteenaloilta, selvittää projektipäällikkö Anna Olkinuora FinnHEMSistä.

Ensihoidon tutkimushankkeille FinnHEMS-rahoitusta

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö on myöntänyt vuoden 2017 tutkimusrahoitushaussa rahoitusta yhteensä kuudelle tutkimushankkeelle.

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö myöntää osana toimintaansa rahoitusta ensihoidon tutkimusprojekteihin. Vuonna 2017 yksikkö vastaanotti määräaikaan mennessä yhteensä 14 hakemusta. Hakemukset arvioitiin ensihoidon asiantuntijaryhmässä mm. tutkimussuunnitelman sekä tutkimuksen merkityksen perusteella.

Arvioinnin pohjalta tutkimusrahoitusta päätettiin myöntää kuudelle tutkimushankkeelle, yhteensä 24 täyden rahoituskuukauden verran. Rahoitusta myönnettiin eri puolilta maata tuleville tutkijoille eri näkökulmista ensihoitoa tarkasteleviin tutkimuksiin. Suurin osa rahoituksesta tullaan käyttämään vuoden 2018 aikana.

TtM Jani Paulinille myönnettiin 6 kk rahoitusta tutkimukseen, jossa kartoitetaan ensihoitajien kuljettamatta jättämiä potilaita. LL Janne Eerolalle myönnettiin 4 rahoituskuukautta lääkärihelikopterin toteuttamaa lasten ensihoitoa käsittelevään tutkimukseen. Myös LL Jelena Oulasvirta sai 4 kk rahoitusta tutkimukseen, jossa selvitetään lapsiin ja nuoriin kohdistuvia sairaalan ulkopuolisia ensihoitotehtäviä Helsingissä. LL Risto Viitaselle myönnettiin 2 kk rahoitusta ensihoidon aivovammapotilaiden NIRS-monitorointia käsittelevään tutkimukseen. Jatkorahoitusta myönnettiin kahdelle jo aiemmin yksiköltä rahoitusta saaneelle tutkijalle: LL Heidi Kangasniemi sai 5 kk jatkorahoituksen hoitolaitoksiin kohdistuvien kiireellisten ensihoitotehtävien ja lääkäriyksikön vaikuttavuuden arviointiin liittyvään tutkimukseensa, ja LL Milla Jouselle myönnettiin 3 kk tutkimukseen luuytimestä otettujen näytteiden soveltuvuudesta vieritestauslaitteella analysointiin.

Hae tutkimusrahoitusta 1.5.2017 mennessä!

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMS tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö rahoittaa ensihoidon ja HEMS-toiminnan tutkimusprojekteja. Vuoden 2017 rahoitushaku päättyy 1.5.2017.

FinnHEMS tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö ottaa vastaan hakemuksia ensihoidon väitöskirjojen sekä muiden tutkimus- ja kehitysprojektien toteuttamiseksi. Projektien valinnassa painotetaan muun muassa ensihoidon vaikuttavuuteen, ensihoidon laatumittareihin ja laadun valvontaan sekä ensihoidon kustannusvastaavuuteen liittyviä tutkimuskohteita.

Rahoitusta myönnetään 1-12 kk tutkimuskausille, jolloin tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö palkkaa projektista vastaavan tutkijan yksikköön määräaikaisella työsuhteella.

Vuoden 2017 rahoitushaku päättyy 1.5.2017. Päätökset tehdään kesän aikana ja rahoitus on käytettävissä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Blogi: Projektitutkijana FinnHEMSillä – Jenna Uusitalo

Tiina Koutajoki Blogi, Yleinen

Ihmiset FinnHEMSin takana – valtakunnallisessa lääkärihelikopteritoiminnassa tarvitaan erilaisia käsipareja ja monipuolisia osaajia.

FinnHEMSin blogissa suunvuoro annetaan vuorotellen eri alojen ammattilaisille, jotka omalta osaltaan pitävät huolen siitä, että lääkärihelikopterit päivystävät valtakunnallisesti vuoden jokaisena päivänä ja kiireistä apua tarvitsevat saavat laadukkaan, elintärkeän ensihoidon.

Taivaalla lentävä keltainen helikopteri on FinnHEMSin työn näkyvin osa. Ympärivuorokautisen päivystyksen tukikohdissa mahdollistaa eri alojen ammattilaisten monipuolinen yhteistyö.

FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikön tavoitteena on lääkärihelikopteripalvelun sekä ensihoidon laadun ja tasalaatuisuuden parantaminen potilaan parhaaksi. Yksi yksikön toimintamuodoista on tutkimusrahoituksen myöntäminen tutkimusprojekteille valintaprosessin mukaisesti.

Nordic PhD Gathering – laadukkaampaa tutkimusta vertaispalautteen avulla

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö järjesti maaliskuussa yhdessä pohjoismaisten yhteistyöorganisaatioidensa kanssa väitöskirjatutkijoille suunnatun tapaamisen. Tapaaminen tarjoaa mahdollisuuden esitellä suunnitteilla ja käynnissä olevia projekteja muille ensihoidon tutkijoille sekä saada palautetta ja jakaa kokemuksia tutkimuksesta.

FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö osallistui keväällä 2016 ensimmäistä kertaa pohjoismaiseen ensihoidon väitöskirjatutkijoiden tapaamiseen Tanskan Aarhusissa. Tänä vuonna oli FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikön vuoro järjestää kaksipäiväinen tapaaminen, johon FinnHEMSin T&K yksikön tutkijoiden lisäksi osallistui tutkijoita Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Nordic Phd Gathering verkottuu osaksi hiljattain perustetun NoPRA (Nordic Pre-Hospital Research Alliance) yhteistyöverkoston toimintaa. Pohjoismaisten HEMS-organisaatioiden välisen yhteistyön tavoitteena on vahvistaa ja tukea tutkijoiden välistä yhteistyötä laadukkaan ensihoidon tutkimuksen edistämiseksi ja tuottamiseksi Pohjoismaissa. Tutkijatapaamiset tarjoavat tilaisuuden oman tutkimuksen esittelyyn sekä ideoiden ja kokemusten jakamiseen: esittelemällä tutkimuksiaan varhaisessakin vaiheessa tutkijoiden on mahdollista saada vertaispalautetta ja rakentavia ehdotuksia.

Tutkimalla entistä laadukkaampaa ensihoitoa

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

 

FinnHEMS tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö kokoaa eritaustaisia tutkijoita ensihoidon tutkimuksen pariin. Rahoitettujen tutkimusten aiheet vaihtelevat – yhteisiä tavoitteita ovat ensihoidon valtakunnallisen laadun nostaminen ja toiminnan kehittäminen.

FinnHEMS tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö perustettiin vuoden 2015 alussa tukemaan ensihoidon valtakunnallista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tällä hetkellä yksiköllä on käynnissä lukuisia eri tutkimus- ja kehityshankkeita. Yksikön rahoittamissa tutkijalähtöisissä ensihoidon projekteissa on lääketieteellisten tutkimusten lisäksi käynnissä myös oikeustieteellisen tiedekunnan piiriin kuuluva väitöskirjatutkimus ensihoidosta eurooppalaisen oikeuden näkökulmasta (Jenna Uusitalo). Lääketieteellistä tutkimusta edustavat dosentti Jouni Nurmen hanke anestesiaintubaatioprosessista ensihoidossa ja anestesiaintubaatioista lääkärihelikopterissa, sekä useat väitöskirjaprojektit: Jari Kalliomäen tutkimus peruselintoimintojen häiriöiden esiintyvyydestä ensihoidossa ja todettujen elintoimintohäiriöiden vaikutuksesta myöhempään sairaalahoitojaksoon, Milla Jousen tutkimus luuytimestä otettujen näytteiden soveltuvuudesta vierianalytiikkaan sekä Heidi Lehtimäen alkava tutkimus hoitolaitoksiin suuntautuvista kiireellisistä ensihoitotehtävistä.