Poikkeuksellisen laaja kliininen ensihoidon tutkimus käynnistyy

Tiina Koutajoki Ajankohtaista, Uutiset

Suomessa on käynnistymässä kansallisesti poikkeuksellisen laaja kliininen ensihoidon tutkimus BOPRA. Siinä leikkaussalissa tuttua menetelmää testataan lääkärihelikopterin tehtävillä. Tavoitteena on kehittää potilaan seurantamenetelmiä ja siten parantaa potilaan saamaa hoitoa ensihoidossa. Tutkimuksen pilotti on käynnistynyt Vantaan ja Oulun lääkärihelikopteriyksiköissä. Päävaiheen on määrä käynnistyä marraskuussa.

BOPRA on valtakunnallinen, riippumaton tutkijalähtöinen ensihoidon tutkimusprojekti. Sen päärahoittajana toimivan lääkärihelikopteriyhtiö FinnHEMSin tutkimus- ja kehitysyksikön lisäksi mukana ovat kaikki yliopistolliset sairaanhoitopiirit, Lapin sairaanhoitopiiri sekä joukko ammattikorkeakouluja.

Projektissa tutkitaan aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa ja sen yhteyttä potilaan myöhempään toipumiseen. BOPRA on lyhenne sanoista Brain Oxygenation during Prehospital Anesthesia.

Valtakunnallinen selvitys ensihoitopalvelun toiminnasta – kansallisen tietovarannon tarve ilmeinen

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMS Oy on Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta laatinut valtakunnallisen selvityksen ensihoitopalvelun toiminnasta. Kaikkiaan lähes 4,5 miljoonaa ensihoitotehtävää käsittävä hätäkeskusaineisto on analysoitu FinnHEMS Oy:n tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikössä. Selvityksen työryhmään kuuluu tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikön henkilöstön lisäksi ministeriön, hätäkeskuslaitoksen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin edustajat. Selvityksen toinen väliraportti julkaistiin 10.6. ja loppuraportti julkaistaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

FinnHEMS Oy sai alkukesästä 2015 STM:ltä toimeksiannon valtakunnallisen selvityksen laatimisesta ensihoitopalvelun toiminnasta. Selvitys on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja tiettävästi ainutlaatuinen myös Euroopan mittakaavassa. Vastaavaa valtakunnallista selvitystä ensihoidosta ei aikaisemmin ole toteutettu.

Ensimmäinen FinnHEMSin T & K -yksikön tutkimus julkaistu

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Toni Pakkasen tutkimus Pre-hospital severe traumatic brain injury – comparison of outcome in paramedic versus physician staffed emergency services julkaistiin huhtikuussa Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine –julkaisussa. Se on ensimmäinen julkaistu FinnHEMSin tutkimus- ja kehityspalvelut-yksikön tukema tutkimus.

Vakava aivovamma (Traumatic brain injury, TBI) on yksi perusterveiden aikuisten johtavista kuolinsyistä sekä pysyvien vammojen aiheuttajista. Saatavilla olevan ensihoidon taso vaihtelee, ja tason vaihtelulla on arvioitu olevan vaikutusta potilaan selviytymiseen. Toni Pakkasen tutkimuksen Pre-hospital severe traumatic brain injury – comparison of outcome in paramedic versus physician staffed emergency services tarkoituksena oli arvioida vakavan aivovamman saaneiden potilaiden kuolleisuutta sekä neurologista selviytymistä kahdella alueella, joissa oli erilaiset ensihoitojärjestelmät.