Viisi vuotta valtakunnallista lääkärihelikopteritoimintaa -juhlaseminaari

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

Keskiviikkona 17.2.2016 juhlistettiin valtakunnallisen lääkärihelikopteritoiminnan viisivuotista taivalta Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla. Puheenvuoroissa kiiteltiin FinnHEMSin panosta valtakunnallisen ensihoitotoiminnan kehittämiseen, ja paneelikeskustelussa pureuduttiin päivystyspisteiden harvenemisen vaikutuksiin koko ensihoidon kenttään.

FinnHEMS on vastannut lääkärihelikopteritoiminnan valtakunnallisesta hallinnoinnista viisi vuotta. Vuosiin on mahtunut paljon työtä ja monia hienoja onnistumisia, ja taivalta haluttiinkin juhlistaa ensihoito-teemaisella juhlaseminaarilla.

FinnHEMSin seminaari järjestettiin Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla keskiviikkona 17.2.2016. Juhlaseminaarin avauspuheenvuoron piti sosiaali- ja terveysministeriön terveyspalveluiden johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sote-alueuudistuksen vaikutuksesta erikoissairaanhoidon ja päivstyksen palveluihin. Puheenvuorossaan Voipio-Pulkki korosti uudistuksen tarkoittavan ensisijaisesti etulinjan toiminnallista muutosta, vaikka organisaatio onkin ollut uudistuksesta käydyssä keskustelussa merkittävimmässä roolissa.

Blogi: Tutkimuskoordinaattori on "kaiken päällikkö" – Anna Olkinuora

Tiina Koutajoki Blogi, Yleinen

Ihmiset FinnHEMSin takana – valtakunnallisessa lääkärihelikopteritoiminnassa tarvitaan erilaisia käsipareja ja monipuolisia osaajia.

FinnHEMSin blogissa suunvuoro annetaan vuorotellen eri alojen ammattilaisille, jotka omalta osaltaan pitävät huolen siitä, että lääkärihelikopterit päivystävät valtakunnallisesti vuoden jokaisena päivänä ja kiireistä apua tarvitsevat saavat laadukkaan, elintärkeän ensihoidon.

Anna Olkinuora on kielitieteilijä ja tutkija, joka aloitti FinnHEMSin tutkimus- ja kehitysyksikön tutkimuskoordinaattorina elokuussa 2015. Uusien haasteiden etsiminen ja halu palata opetustyöstä takaisin tutkimuksen pariin toi ranskankielen tohtorin ensihoidon maailmaan.

 

 

Blogi: Tukikohdan vastuulääkäri kouluttaa ja konsultoi – Helena Jäntti

Tiina Koutajoki Blogi, Yleinen

Ihmiset FinnHEMSin takana – valtakunnallisessa lääkärihelikopteritoiminnassa tarvitaan erilaisia käsipareja ja monipuolisia osaajia.

FinnHEMSin blogissa suunvuoro annetaan vuorotellen eri alojen ammattilaisille, jotka omalta osaltaan pitävät huolen siitä, että lääkärihelikopterit päivystävät valtakunnallisesti vuoden jokaisena päivänä ja kiireistä apua tarvitsevat saavat laadukkaan, elintärkeän ensihoidon.

Taivaalla lentävä keltainen helikopteri on FinnHEMSin työn näkyvin osa. Ympärivuorokautisen päivystyksen tukikohdissa mahdollistaa eri alojen ammattilaisten monipuolinen yhteistyö.

FH60 tukikohdan vastuulääkäri Helena JänttiHelena Jäntti on Kuopion tukikohdan vastuulääkäri ja apulaisylilääkäri Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Varsinaisten päivystystehtävien ja potilaiden kohtaamisen lisäksi lääkärihelikopterin vastuulääkärin työhön kuuluu paljon koulutusta ja kentällä olevien ambulanssihoitajien neuvomista puhelimitse.

Uutisia FinnHEMS Oy:n Tutkimus- ja kehityspalvelut -yksiköstä

Tiina Koutajoki Uutiset, Yleinen

FinnHEMS panostaa voimakkaasti ensihoitotoiminnan kehittämiseen. Tutkimus- ja kehityspalvelut –yksikön henkilöstössä tapahtuu tämän johdosta muutoksia.

FinnHEMS Oy:n tutkimusjohtajana toiminut akuuttilääketieteen professori Hans Morten Lossius siirtyi kesäkuussa Norsk Luftambulanse Stiftelsenissä sikäläisen tutkimusjohtajan toimesta säätiön pääsihteeriksi. Lossiuksen työnkuvan muutos ja sen eri ulottuvuudet säätiössä eivät enää tukeneet osa-aikaista tehtävää FinnHEMS Oy:ssä, jonka johdosta Lossius jätti tehtävänsä elokuussa 2015.

Huolimatta Hans Morten Lossiuksen tutkimusjohtajakauden päättymisestä, työ toimijoiden välisen tutkimusyhteistyön eteen jatkuu. Parhaillaan valmistellaan tutkimusyhteistyösopimusta FinnHEMS Oy:n ja Norsk Luftambulanse Sitftelsenin tutkimusyksikön välillä.