Tampereen tukikohta toiminnassa 10 vuotta

FinnHEMSin Tampereen tukikohta Pirkkalassa avattiin 16. syyskuuta 2012. Kymmenen vuotta toiminnassa olleessa tukikohdassa on paljon työntekijöitä, jotka ovat olleet mukana alusta saakka.

FinnHEMSin lääkärihelikopteritukikohta Tampereella on hoitanut vuosittain keskimäärin 3000 hälytystä. Helikopterilla tavoitetaan 30 minuutin sisällä hälytyksestä koko Pirkanmaan alue ja osia Kanta-Hämeestä ja Keski-Suomesta, Satakunnasta, Etelä-Pohjanmaasta, Päijät-Hämeestä  ja Varsinais-Suomesta. Hälytyksiä tukikohtaan tulee keskimäärin kahdeksan vuorokaudessa. Osa hälytyksistä hoidetaan FinnHEMSin lääkäriautolla.

Lääkärihelikopteriyksiköiden ensihoidon kokonaisuuteen tuoma lisäarvo tulee siitä, että nopean lääkäritasoisen hoidon aloittaminen vaikuttaa toipumiseen ja lyhentää kuntoutumisaikoja.

– Tämä on toki tutkimuksissa todistettu, mutta kuluneen kymmenen vuoden aikana Tampereenkin tukikohta on osoittanut, kuinka tärkeää saada lääkäri potilaan luo jo onnettomuuspaikalle. Vielä toiminnan alkuaikoina oli tyypillistä ajatella, että lääkäritasoinen hoito alkaa aina vasta sairaalassa, tukikohdan vastuulääkäri Piritta Setälä sanoo.

Setälällä itsellään on pitkä kokemus Tampereelta, jossa hän aloitti erikoistumisjaksonsa. Setälä oli tukikohdan ensimmäinen HEMS-toimintaan perehtymään otettu anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri.

– Ja tänne jäin. Tukikohdan henkilöstön vaihtuvuus on ollut hyvin vähäistä. Moni muukin toiminnan käynnistyessä mukaan tullut työskentelee täällä edelleen, Setälä kertoo.

Kehitysaskelia myös lentotoiminnassa

Tukikohdassa päivystävä kolmihenkinen miehistö koostuu ensihoitolääkäristä, HEMS-lentäjästä ja HCM:n (HEMS Crew Member) roolissa työskentelevästä HEMS-ensihoitajasta.

Jari Fomin toimii Tampereen tukikohdan vastuulentäjänä. Myös hän on työskennellyt tukikohdassa toiminnan alusta asti. Hän arvioi, että toiminnassa on matkan varrella tehty monia uudistuksia ja otettu toiminnan kehitysaskelia.

– Iso kehitysaskel otettiin vuonna 2016, kun IFR- eli mittarilentomenetelmät tulivat mukaan lentotoimintaan. Näin saatiin merkittävästi lisättyä helikopterin käyttöastetta. Toinen mielekäs muutos oli, kun vuonna 2017 alettiin vesipelastustehtävissä hyödyntää helikopteria paremmin. Silloin HCM:lle tulivat mukaan pintapelastuskoulutukset Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimesta ja saimme myös sovittua tarkemman menetelmäohjeistuksen, Fomin kertoo.

Tampereen FinnHEMS-yksikkö osallistuu vesipelastustehtäviin ensisijaisesti korkeimman hoitovalmiuden ensihoitoyksikkönä. Yksikkö voi aloittaa vesipelastustoiminnan pintapelastustoimintana yhteistyössä aluepelastuslaitoksen pelastussukeltajan kanssa siihen asti, kunnes vastuuviranomainen jatkaa vesipelastustehtävää kohteessa.

Suuri rooli ensihoidon kehittämisessä

FinnHEMS tuottaa lääkärihelikopteripalvelua yhdessä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Tampereen tukikohdan ensihoitopalvelusta vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Sairaanhoitopiirin ensihoidon ylilääkäri Sanna Hoppu muistuttaa, että lääkärihelikoptereiden myötä kentällä tehtävään ensihoitoon on saatu paljon uutta.

– Muutos on tapahtunut vähitellen. Ensihoidosta on tullut selkeämmin osa terveydenhoitoa ja ala on kehittynyt valtavasti. Voi hyvin sanoa, että lääkärihelikopteritoiminnassa ollaan ensihoidon ytimessä ja kansallisessa kärkijoukossa. Lääkärihelikopteriyksiköillä on tietenkin iso rooli yksittäisen potilaan hengen pelastajana, mutta järjestelmätasolla toiminnalla on sitäkin isompi merkitys ensihoidon kehittäjänä ja tavoitteiden asettajana, Hoppu sanoo.

Hoppu on työskennellyt ensihoitolääkärinä vuodesta 2004. Hän on aloittanut työnsä Turussa ja siirtyi päivystäjäksi Tampereen tukikohtaan sen avautuessa. Hänellä on ollut näköalapaikka toimintatapojen kehittymiseen.

– Toiminnan alussa ensihoidossa ei esimerkiksi uskallettu haaveillakaan siitä, että traumaattisen sydänpysähdyksen saanutta potilasta voitaisiin hälytyspaikalla hoitaa sairaalatasoisesti, hän sanoo.

Hoppu muistuttaa, että kun lääkäritasoinen hoito saadaan potilaan luo nopeasti, sillä vaikutetaan toipumiseen ja kuntoutusaikoihin. Myös tukikohtien antamalla konsultaatiolla on iso merkitys.

– Lääkärihelikopteritukikohdan ensihoitolääkäri on ympäri vuorokauden antamassa ensihoitoyksiköille puhelinkonsultaatiota, kun tilanne sitä vaatii. Tällä on suunnaton merkitys ensihoidon laadun ylläpitämisessä ja tällaista konsultaatiota pystyy antamaan vain lääkäri, joka tuntee ja ymmärtää olosuhteet kentällä, Hoppu sanoo.