Tapaamisesta potkua tutkijan työhön


FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö rahoittaa erilaisia ensihoidon tutkimus- ja kehitysprojekteja. Yksikössä tänä vuonna työskentelevät tutkijat tapasivat tammikuussa tutkimusprojektien esittelyn ja ajatustenvaihdon merkeissä Vantaalla.

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikössä työskentelee vuoden 2018 aikana vakihenkilöstön lisäksi 11 määräaikaista tutkijaa erilaisten projektien parissa. Tutkijatapaamisen tarkoituksena on tuoda eri puolilla maata työtään tekevät tutkijat yhteen ja tarjota mahdollisuus vertaistukeen, tutkimusajatusten pallotteluun sekä avoimeen keskusteluun. Samalla tutkijat tutustuvat tutkimus- ja kehitysyksikön henkilöstöön ja saavat tietoa siitä, millaista asiantuntemusta yksiköllä on tarjota. Yksikkö voi omalta osaltaan tukea esimerkiksi tilastotieteellisissä analyyseissa, tutkimusaineistojen koostamisessa tai tutkimuskysymysten muotoilussa.

Tutkijatapaaminen palvelee myös ensihoidon tutkimuksen verkoston rakentamista, joka vuorostaan edistää pitkällä tähtäimellä tutkimuksen tekemistä ja laatua koko maassa.

– Tapaaminen oli mukavaa vaihtelua ajoittain yksinäiseen tutkimustyöhön tarjoten tilaisuuden tavata ”työkavereita” eli tutkijakollegoita. Oman tutkimuksen esitteleminen muille pakottaa jäsentelemään ajattelua myös omassa päässä ja siitä saa myös hyvää esiintymiskokemusta. Oli monin tavoin innostavaa tavata muita ensihoitotutkimuksen parissa työskenteleviä, kuvailee tapaamisen antia tutkija Heidi Kangasniemi.

– Oli jälleen antoisaa keskustella yhdessä erilaisista tutkimusprojekteista, niiden asetelmista ja toteutuksesta. On hyvä, että uskallettiin myös haastaa ja esittää vaikeita kysymyksiä, koska ne jalostavat tutkimuksia. Vaikeita kysymyksiä tai kriittisiä kommentteja vastaanottaessa voi oma tutkimus tuntua hetkellisesti ihan mahdottomalta, mutta muutaman päivän kuluttua saattaakin syttyä lamppu, joka vie projektia harppauksittain eteenpäin, rohkaisee projektipäällikkö Anna Olkinuora.

Käynnissä olevien tutkimushankkeiden aiheita ovat muun muassa intraosseaalinäytteiden analysointi vierihoidossa, lapsiin ja nuoriin kohdistuvat sairaalan ulkopuoliset ensihoitotehtävät, lääkäriyksiköiden vaikuttavuus aivovammapotilailla sekä ensihoitajien kuljettamatta jättämät potilaat. Jäätävän lentosään vaikutusta HEMS-toiminnassa sekä FinnHEMS-tehtävätietokannan datan ja HEMS-yksikön hyötyä potilaan hoidossa kuvaavan HEMS benefit scoren validiteettia selvittävät tutkimukset edustavat puolestaan HEMS-toiminnan kehittämiseen tähtäävää tutkimuslinjaa.

Keskustelua käytiin yhteisesti niin tutkimuksen tekemisestä, tutkimusaineistoista kuin tutkimuskysymysten asettelusta ja rajaamisestakin. Tutkimusten tulokset kootaan sivulle: Julkaisut.

Tutustu tutkijoihimme ja heidän tutkimusaiheisiinsa tarkemmin täällä.

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön tavoitteena on organisoida ja tukea ensihoidon tutkimusta Suomessa yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Tutkimusta tehdään koko ensihoitojärjestelmän hyödyksi.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *