Täsmäkoulutuksella alaa uhkaavaa ohjaajapulaa vastaan

FinnHEMS yhdessä HEMS-alan yhteistyökumppaneidensa kanssa on pitkään ollut huolissaan riittävän ammatillisen kokemuksen ja viranomaisvaatimukset täyttävien helikopterilentäjien saatavuudesta alalle. Yhteistyössä Suomen Ilmailuopiston (SIO) kanssa rakennettu, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama koulutuskokonaisuus helpottaa tilannetta.

Jatkokoulutuspaketti on suunnattu kokeneille helikopteriohjaajille heidän osaamisensa nostamiseksi HEMS-toiminnan vaatimalle tasolle. Suuri hakijamäärä koulutukseen oli positiivinen yllätys, ja joukosta löytyy varmasti hyviä ohjaajia koulutukseen.

Koulutuksen opiskelijavalinnat ovat parhaillaan meneillään. Koulutukseen hakeneista lähes 60 helikopterilentäjästä reilut 40 hakijaa eteni haastatteluvaiheeseen. Moniammatillinen haastattelijaryhmä valitsi heistä noin 25 hakijaa jatkotestaukseen. Hakijoilla on edessään vielä kaksi karsintaa: psykologinen soveltuvuustestaus ja lentokoe lennonharjoittelulaitteella.

SIO tekee jokaiselle koulutettavalle henkilökohtaisen koulutussuunnitelman. Sen läpikäytyään on mahdollisuus hakeutua HEMS-lentäjäksi erillisten rekrytointien kautta.

Koulutuskokonaisuuden tarkoitus on varmistaa HEMS-ohjaajien saatavuus erityisesti uusien tukikohtien tarpeisiin sekä korvaamaan alalta eläköityviä ohjaajia. Pitkään vaivannut epätietoisuus ohjaajien riittävyydestä toimialan tarpeisiin vaikuttaa hieman helpottavan. Alalla jo olevilla ohjaajilla ja nyt koulutettavilla ohjaajilla pystytään tehokkaasti torjumaan HEMSiä uhannutta ohjaajapulaa.

Ari Pellinen, lentotoimintayksikön päällikkö, FinnHEMS