Tiina Koutajoki FinnHEMSin viestintäpäälliköksi

Tiina Koutajoki on aloittanut lääkärihelikopteritoiminnasta vastaavan FinnHEMSin viestintäpäällikkönä 1.8.2020. Koutajoki vastaa FinnHEMSin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä toimii median edustajien yhteyshenkilönä.

Lääkärihelikopteritoiminta on merkittävien muutosten edessä. Keväällä valtionyhtiöksi muuttuneen FinnHEMSin hallitus hakee parhaillaan ratkaisuja muun muassa siihen, miten lentotoiminta järjestetään jatkossa. Lähivuosina on tarkoitus myös perustaa kaksi uutta tukikohtaa Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen.

– Tulevaisuuden rakentamisessa ja muutoksessa viestinnän rooli on keskeinen. FinnHEMSin vaativa toimintaympäristö rakentuu useista toimijoista ja kumppaneista, joten sujuva vuorovaikutus on oleellista. Meidän tulee myös keskustella, näyttää ja kertoa kansalaisille, mitä lääkärihelikopteritoiminta on ja millainen osa suomalaista ensihoidon ketjua se on ­– kansalaisia vartenhan FinnHEMS on olemassa, sanoo Tiina Koutajoki. 

Tiina Koutajoki on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri. Hänellä on monipuolinen kokemus erilaisista yritysviestinnän ja markkinoinnin tehtävistä työskenneltyään aiemmin muun muassa viestintäkonsulttina ja asiakkuusjohtajana viestintä- ja mainostoimistoissa.