Lääkärihelikopteripalvelua Suomessa


Tutkimus- ja kehitysprojektit

Tutkimus- ja kehitysyksikössä on samanaikaisesti käynnissä useita ensihoidon ja HEMS-toiminnan tutkimus- ja kehitysprojekteja.

Quality Measurement in Nordic P-EMS on kesäkuussa 2016 käynnistynyt yhteispohjoismainen tutkimusprojekti, jossa tutkitaan ensihoidon lääkäriyksiköiden palvelun laadun mittaamista. Lisätietoja projektista.

HEMS-toiminnan laatustandardilla tavoitellaan lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan toimintatapojen ja laatutason valtakunnallista yhtenäistämistä potilaiden parhaaksi. Lisätietoja projektista.

Työajat, kuormittuminen ja palautuminen lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnassa on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettava kehitys- ja tutkimushanke, jossa kartoitetaan valtakunnallisesti kaikkien HEMS-toiminnassa työskentelevien ammattiryhmien kuormittumista ja palautumista työssä. Lisätietoja projektista.

Ensihoitopalvelun saatavuus on kesällä 2017 käynnistynyt tutkimushanke, jossa selvitetään ensihoidon palvelujen käyttöä, saatavuutta ja alueellista kohdentumista, sekä näiden yhteyttä sosiodemografisiin ja maantieteellisiin tekijöihin. Tutkimuksessa selvitetään myös, olisiko ensihoitopalvelun logistiikan kehittämisellä mahdollista tasoittaa alueiden välisiä eroja hätätilapotilaiden hoitoon pääsyn viiveessä. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja uusia välineitä koko ensihoitopalvelun kansalliseen suunnitteluun. Hankkeen päätutkijana toimii Jukka Pappinen.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksi antama valtakunnallinen selvitys ensihoitopalveluiden toiminnasta valmistui joulukuussa 2016. Tämän ensihoitopalvelun kansallista toimintaa kuvaavan selvitystyön tarkoituksena oli tuottaa taustatietoa ensihoitopalvelun tulevaisuuden suunnittelua varten niin toiminnallisista kuin sisällöllisistä lähtökohdista. Lisätietoja projektista.

 

Tutkimus- ja kehitysyksikön julkaisut