Lääkärihelikopteripalvelua Suomessa


Tutkimus- ja kehitysprojektit

Tutkimus- ja kehitysyksikössä on samanaikaisesti käynnissä useita ensihoidon ja HEMS-toiminnan tutkimus- ja kehitysprojekteja. Yksikön rahoittamat tutkijalähtöiset ensihoidon tutkimusprojektit on esitelty täällä.

Quality Measurement in Nordic P-EMS on kesäkuussa 2016 käynnistynyt yhteispohjoismainen tutkimusprojekti, jossa tutkitaan ensihoidon lääkäriyksiköiden palvelun laadun mittaamista. Lisätietoja projektista.

HEMS-standardilla tavoitellaan lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan toimintatapojen ja laatutason valtakunnallista yhtenäistämistä potilaiden parhaaksi. Lisätietoja projektista.

Työajat, kuormittuminen ja palautuminen lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnassa on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettava hanke, jossa kartoitetaan valtakunnallisesti kaikkien HEMS-toiminnassa työskentelevien ammattiryhmien kuormittumista ja palautumista työssä. Lisätietoja projektista.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksi antama valtakunnallinen selvitys ensihoitopalveluiden toiminnasta valmistui joulukuussa 2016. Tämän ensihoitopalvelun kansallista toimintaa kuvaavan selvitystyön tarkoituksena oli tuottaa taustatietoa ensihoitopalvelun tulevaisuuden suunnittelua varten niin toiminnallisista kuin sisällöllisistä lähtökohdista. Lisätietoja projektista.

 

Tutkimus- ja kehitysyksikön julkaisut