Lääkärihelikopteripalvelua Suomessa


Tutkimus- ja kehitysprojektit

Tutkimus- ja kehitysyksikössä on samanaikaisesti käynnissä useita ensihoidon ja HEMS-toiminnan tutkimus- ja kehitysprojekteja.

Vuosina 2019-2020 yksikön tutkimustoiminta keskittyy HEMS-toiminnan arvoinnin ja kehittämisen laajaan hankekokonaisuuteen, joka muodostuu kahdesta tutkimuskokonaisuudesta. Toisessa arvioidaan suomalaista HEMS-toimintaa eri näkökulmista rekisteriaineistojen pohjalta ja toinen puolestaan kantaa nimeä BOPRA. BOPRA on ainutlaatuisen laaja suomalainen kliininen ensihoidon tutkimus, jossa selvitetään aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa. Voit lukea lisää tutkimuksesta sen omilta verkkosivuilta www.boprastudy.fi.

Käynnissä on myös tutkimus, jossa selvitetään ensihoidon palvelujen käyttöä, saatavuutta ja alueellista kohdentumista, sekä näiden yhteyttä sosiodemografisiin ja maantieteellisiin tekijöihin. Lisäksi jatketaan useita aiemmin käynnistettyjä tutkimuksia ja kehitysprojekteja mm. FinnHEMS-tehtävätietokantaan, ensihoidon lääkäriyksiköiden laadun mittaamiseen sekä HEMS-henkilöstön kuormitukseen ja palautumiseen liittyen.

Tutkimusten tulokset esitetään julkaisuissa.

Tutkimus- ja kehitysyksikön julkaisut