Lääkärihelikopteripalvelua Suomessa


Tutkimus- ja kehitysprojektit

Tutkimus- ja kehitysyksikössä on samanaikaisesti käynnissä useita ensihoidon ja HEMS-toiminnan tutkimus- ja kehitysprojekteja.

Vuosina 2019-2020 yksikön tutkimustoiminta keskittyy HEMS-toiminnan vaikuttavuutta selvittävään tutkimushankkeeseen sekä aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa kartoittavaan tutkimukseen, joka kantaa nimeä BOPRA.

Käynnissä on myös tutkimus, jossa selvitetään ensihoidon palvelujen käyttöä, saatavuutta ja alueellista kohdentumista, sekä näiden yhteyttä sosiodemografisiin ja maantieteellisiin tekijöihin. Lisäksi jatketaan useita aiemmin käynnistettyjä tutkimuksia mm. FinnHEMS-tehtävätietokantaan, ensihoidon lääkäriyksiköiden laadun mittaamiseen sekä HEMS-henkilöstön kuormitukseen ja palautumiseen liittyen.

Tutkimusten tulokset esitetään julkaisuissa.

Tutkimus- ja kehitysyksikön julkaisut