Lääkärihelikopteripalvelua Suomessa


Ensihoidon lääkäriyksiköiden palvelun laadun mittaaminen Pohjoismaissa

Quality Measurement in Nordic P-EMS on kesäkuussa 2016 käynnistynyt yhteispohjoismainen tutkimus, jossa tutkitaan ensihoidon lääkäriyksiköiden palvelun laadun mittaamista. Kaikki FinnHEMS lääkäritukikohdat (Vantaa, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu) osallistuvat tutkimukseen. Kyseessä onkin ensihoidon alalla harvinaisen laaja monikeskustutkimus, johon osallistuu yhteensä 14 HEMS-tukikohtaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Laatua mitataan kansainvälisen asiantuntijapaneelin konsensusprosessissa tähän tarkoitukseen määrittämillä laatuindikaattoreilla: osa laadun mittareista liittyy palvelun taustalla olevaan järjestelmään, ja osa on tehtävä-/potilaskohtaisia. Tutkimuksessa on tavoitteena paitsi mitata osallistuvien yksiköiden palvelun laatua, erityisesti myös testata laatuindikaattoreiden käytettävyyttä ja validiteettia. Tutkimuksen aineisto kerättiin kolmen kuukauden ajalta kaikista tukikohtien tehtävistä.

Tutkimus tuottaa arvokasta tietoa myös HEMS-toiminnan kehittämisen kannalta, minkä vuoksi Suomessa myös Rovaniemen tukikohta osallistui aineiston keräämiseen.

Tutkimuksen päätutkija on norjalainen Helge Haugland (Norwegian Air Ambulance Foundation) ja tutkimusryhmä koostuu Norjan, Tanskan, Ruotsin sekä Suomen edustajista.

Hankkeen projektipäällikkönä sekä Suomen vastuututkijana toimii FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön projektipäällikkö Anna Olkinuora.

Tutkimuksen tulokset on tarkoitus julkaista kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa vuoden 2018 aikana.

Projekti toimii myös pohjoismaisen HEMS-tutkimusyhteistyön pilottiprojektina: tavoitteena on tulevaisuudessa tiivistää pohjoismaisten HEMS-toimijoiden välistä yhteistyötä entistä laadukkaamman ja vaikuttavamman tutkimuksen tuottamiseksi.

Lisätietoja projektista antaa:
Projektipäällikkö Anna Olkinuora, anna.olkinuora(at)finnhems.fi