Lääkärihelikopteripalvelua Suomessa


Tietopyynnöt FinnHEMS-tehtävätietokannasta

Kaikki tietopyynnöt FinnHEMS-tehtävätietokannasta tehdään FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön kautta.

Kaikki tietopoimintapyynnöt osoitetaan FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön projektikoordinaattorille Jukka Tennilälle (jukka.tennila(at)finnhems.fi). Tietopoimintapyyntö esitetään vapaamuotoisesti.

FinnHEMS-tehtävätietokannan aineiston omistavat sairaanhoitopiirit, joilta tarvitaan lupa tietojen luovuttamiseen. Aineiston tutkimuskäyttöön on hankittava sairaanhoitopiirien tutkimuslupa, joka haetaan suoraan sairaanhoitopiireiltä erillisten ohjeiden mukaisesti (linkit ohjeisiin alla). Jos tietoja halutaan useammasta sairaanhoitopiiristä, tarvitaan jokaiselta sairaanhoitopiiriltä oma erillinen lupansa. Tietopoimintapyynnön tekijä on vastuussa tarvittavien lupien hankkimisesta ja niiden noudattamisesta.


FH10 – HUS
FH20 – VSSHP
FH30 – PSHP
FH50 – PPSHP
FH51 – LSHP
FH60 – PSSHP


Projektikoordinaattori varmistaa tarvittavien lupien voimassaolon ennen tietojen luovuttamista. Tiedot luovutetaan erikseen sovittavassa muodossa.

Muiden kuin tutkimuskäyttöön tai FinnHEMSin toiminnan kehittämiseksi tehtävien tietopoimintojen kustannuksista vastaa pyynnön tilaaja.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Anna Olkinuora, anna.olkinuora(at)finnhems.fi
Projektikoordinaattori Jukka Tennilä, jukka.tennila(at)finnhems.fi