Lääkärihelikopteripalvelua Suomessa


Tutkimusrahoitus

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö on myöntänyt rahoitusta väitöskirjojen ja muiden tutkimusprojektien toteuttamiseksi ensihoidon alalla.

Yksikön tavoitteena on organisoida ja tukea ensihoidon tutkimusta Suomessa yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Tutkimusrahoituksella on FinnHEMS ensihoidon asiantuntijaryhmän linjauksen mukaisesti tarkoitus erityisesti tukea erityisvastuualueiden ensihoitokeskuksia ensihoitopalvelun tutkimusvelvoitteessa. Tutkimusta tuotetaan koko ensihoitojärjestelmän hyödyksi.

Tutkimusprojektien valinnassa painotetaan mm. seuraavia tutkimuskohteita:

  • Ensihoidon vaikuttavuus eri potilasryhmissä
  • Ensihoidon laatumittarit ja laadun valvonta
  • Ensihoidossa tehtävät toimenpiteet
  • Ensihoidossa toimivan henkilökunnan koulutus ja kompetenssin ylläpito
  • Ensihoidon kustannusvaikuttavuus
  • Ensihoidon lainsäädäntö, taloudellisen organisaation mallit sekä poliittiset intressit
  • HEMS-toiminnan tutkimus

Lisäksi projektien valinnassa priorisoidaan uusia tutkimusprojekteja sekä kansallista yhteistyötä edistäviä tutkimuksia.

Hakuilmoitus:

Vuoden 2017 rahoitushaku päättyi 1.5.2017. Seuraavasta mahdollisesta rahoitushausta tiedotetaan tällä sivulla heti sen varmistuttua.

 

Lisätietoja tutkimusrahoitukseen liittyvissä asioissa saa projektipäällikkö Anna Olkinuoralta.