Lääkärihelikopteripalvelua Suomessa


Tutkimusrahoitus

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö on myöntänyt rahoitusta väitöskirjojen ja muiden tutkimusprojektien toteuttamiseksi ensihoidon alalla.

Yksikön tavoitteena on organisoida ja tukea ensihoidon tutkimusta Suomessa yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Tutkimusrahoituksella on FinnHEMS ensihoidon asiantuntijaryhmän linjauksen mukaisesti tarkoitus erityisesti tukea erityisvastuualueiden ensihoitokeskuksia ensihoitopalvelun tutkimusvelvoitteessa. Tutkimusta tuotetaan koko ensihoitojärjestelmän hyödyksi.

Tutkimusprojektien valinnassa painotetaan mm. seuraavia tutkimuskohteita:

  • Ensihoidon vaikuttavuus eri potilasryhmissä
  • Ensihoidon laatumittarit ja laadun valvonta
  • Ensihoidossa tehtävät toimenpiteet
  • Ensihoidossa toimivan henkilökunnan koulutus ja kompetenssin ylläpito
  • Ensihoidon kustannusvaikuttavuus
  • Ensihoidon lainsäädäntö, taloudellisen organisaation mallit sekä poliittiset intressit
  • HEMS-toiminnan tutkimus

Lisäksi projektien valinnassa priorisoidaan uusia tutkimusprojekteja sekä kansallista yhteistyötä edistäviä tutkimuksia.

Hakuilmoitus:

Vuonna 2018 yksikkö ei järjestetä rahoitushakua toiminnan tulevan järjestysmallin ja sen vaikutusten ollessa vielä epävarmoja.
Vuoden 2019 rahoitushausta päätetään vuoden 2018 lopussa ja siitä tullaan tiedottamaan erikseen.

Lisätietoja tutkimusrahoitukseen liittyvissä asioissa saa projektipäällikkö Anna Olkinuoralta.