Lääkärihelikopteripalvelua Suomessa


Tutkimusrahoitus

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön tavoitteena on organisoida ja tukea ensihoidon tutkimusta Suomessa yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Tutkimusta tuotetaan koko ensihoitojärjestelmän hyödyksi.

Yksikön painopistetutkimuksena vuosina 2019-2020 on HEMS-toiminnan vaikuttavuutta ja sen kehittämistä kartoittava tutkimushanke. Yksi hankkeen osakokonaisuuksista on BOPRA-tutkimus, jossa selvitetään aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa.

Hakuilmoitus

Tutkimusrahoitusta ei tällä hetkellä ole haettavissa.
Tiedotamme avautuvista hauista nettisivuilla.