Kuormittuminen ja palautuminen HEMS-toiminnassa

Kuormittuminen ja palautuminen lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnassa

Lääkäri- ja lääkintähelikopterit päivystävät vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettava tutkimushanke ”Työajat, kuormittuminen ja palautuminen lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnassa” tähtää HEMS-henkilöstön kuormituksen nykytilanteen kartoittamiseen, sekä turvallisuuden parantamiseen turvallisuuskriittisessä työssä.

Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnassa yhdistyvät kaksi tarkasti säädeltyä ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta kriittistä toimialaa: ilmailu ja ensihoito. Tukikohtien miehistöt päivystävät ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, ja työn organisoinnilla on merkittävä vaikutus toimintakykyyn työvuoron aikana ja työstä palautumiseen.

Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa yhteistyössä toteutettavan hankkeen tarkoituksena on kuvata työkuormitusta, siitä palautumista sekä vireyden nykytilannetta kaikissa eri ammattiryhmissä ja eri tukikohdissa, sekä tunnistaa tulosten perusteella keskeiset kehittämistarpeet yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työn kokonaiskuormituksen selvittäminen on tärkeää toiminnan turvallisuuden ja laadun parantamisen kannalta.

Tutkimukseen on kutsuttu mukaan kaikki henkilöstöryhmät kaikilta tukikohdilta. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2017, ja loppuraportti on tarkoitus julkaista viimeistään kesällä 2018.

Tutkimusryhmään kuuluvat:
Mikael Sallinen (hankkeen vastuututkija), TTL
Sampsa Puttonen, TTL
Markku Sainio, TTL
Päivi Vanttola, TTL
Päivi Laukkanen-Nevala, FinnHEMS
Anna Olkinuora, FinnHEMS
Ilkka Virkkunen, FinnHEMS

Lisätietoja projektista antaa:
Tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen, ilkka.virkkunen(at)finnhems.fi
Projektipäällikkö Anna Olkinuora, anna.olkinuora(at)finnhems.fi