Kuormittuminen ja palautuminen HEMS-toiminnassa

Kuormittuminen ja palautuminen lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnassa

Lääkäri- ja lääkintähelikopterit päivystävät vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettava tutkimushanke tähtää HEMS-henkilöstön kuormituksen nykytilanteen kartoittamiseen sekä turvallisuuden parantamiseen turvallisuuskriittisessä työssä.

Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnassa yhdistyvät kaksi tarkasti säädeltyä ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta kriittistä toimialaa: ilmailu ja ensihoito. Tukikohtien miehistöt päivystävät ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, ja työn organisoinnilla on merkittävä vaikutus toimintakykyyn työvuoron aikana ja työstä palautumiseen.

Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa yhteistyössä toteutettavan hankkeen tarkoituksena on kuvata työkuormitusta, siitä palautumista sekä vireyden nykytilannetta kaikissa ammattiryhmissä ja tukikohdissa, sekä tunnistaa tulosten perusteella keskeiset kehittämistarpeet yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työn kokonaiskuormituksen selvittäminen on tärkeää toiminnan turvallisuuden ja laadun parantamisen kannalta.

Tutkimukseen kutsuttiin mukaan kaikki henkilöstöryhmät kaikilta tukikohdilta. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2017.

Hankkeen loppuraportti valmistui keväällä 2019. Aineistosta on tarkoitus työstää myös tieteellisiä artikkeleita kansainvälisiin vertaisarvioituihin julkaisuihin.

Loppuraportti

Tutkimusryhmä:
Mikael Sallinen (hankkeen vastuututkija), Työterveyslaitos
Sampsa Puttonen, Työterveyslaitos
Päivi Vanttola, Työterveyslaitos
Päivi Laukkanen-Nevala, FinnHEMS Tutkimus- ja kehitysyksikkö
Anna Olkinuora, FinnHEMS Tutkimus- ja kehitysyksikkö
Ilkka Virkkunen, FinnHEMS Tutkimus- ja kehitysyksikkö