Kuormittuminen ja palautuminen HEMS-toiminnassa

Kuormittuminen ja palautuminen lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnassa

Lääkäri- ja lääkintähelikopterit päivystävät vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettava tutkimushanke ”Työajat, kuormittuminen ja palautuminen lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnassa” tähtää HEMS-henkilöstön kuormituksen nykytilanteen kartoittamiseen, sekä turvallisuuden parantamiseen turvallisuuskriittisessä työssä.

Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnassa yhdistyvät kaksi tarkasti säädeltyä ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta kriittistä toimialaa: ilmailu ja ensihoito. Tukikohtien miehistöt päivystävät ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, ja työn organisoinnilla on merkittävä vaikutus toimintakykyyn työvuoron aikana ja työstä palautumiseen.

Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa yhteistyössä toteutettavan hankkeen tarkoituksena on kuvata työkuormitusta, siitä palautumista sekä vireyden nykytilannetta kaikissa eri ammattiryhmissä ja eri tukikohdissa, sekä tunnistaa tulosten perusteella keskeiset kehittämistarpeet yhteistyössä henkilöstön kanssa. Työn kokonaiskuormituksen selvittäminen on tärkeää toiminnan turvallisuuden ja laadun parantamisen kannalta.

Tutkimukseen on kutsuttu mukaan kaikki henkilöstöryhmät kaikilta tukikohdilta. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2017, ja loppuraportti valmistuu talvella 2019.

Tutkimusryhmään kuuluvat:
Mikael Sallinen (hankkeen vastuututkija), Työterveyslaitos
Sampsa Puttonen, Työterveyslaitos
Päivi Vanttola, Työterveyslaitos
Päivi Laukkanen-Nevala, FinnHEMS Tutkimus- ja kehitysyksikkö
Anna Olkinuora, FinnHEMS Tutkimus- ja kehitysyksikkö
Ilkka Virkkunen, FinnHEMS Tutkimus- ja kehitysyksikkö

Lisätietoja projektista antaa:
Tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen, ilkka.virkkunen(at)finnhems.fi
Projektipäällikkö Anna Olkinuora, anna.olkinuora(at)finnhems.fi