Työpajat

Jokainen osallistuja voi ilmoittautua yhteen 75 minuutin työpajaan. Työpaja valitaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Työpaja 1: Tutkimussuunnitelman rakentaminen: opinnäytetyö / selvitys tai vastaava

Työpajassa perehdytään tutkimussuunnitelman laatimiseen. Saat vastauksen ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mihin tutkimussuunnitelmaa ylipäätään tarvitaan? Minkälainen on sisällöllisesti hyvä tutkimussuunnitelma? Tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia. Työpaja on suunnattu erityisesti AMK- ja YAMK-tutkintoa tekeville / suunnitteleville tai kehittämishankkeissa mukana oleville.
Työpajaa ohjaa TtT, lehtori Iira Lankinen (Metropolia Ammattkikorkeakoulu).

Työpaja 2: Tutkimussuunnitelman rakentaminen: väitöskirja / tutkimushanke

Työpajassa perehdytään väitöskirjatutkimusten ja tutkimushankkeiden suunnitteluun niin tieteellisen sisällön kuin projektin kokonaishallinnan näkökulmasta. Tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä ja tarjota välineitä tutkimusten suunnitteluun sekä haasteiden kohtamiseen. Työpaja on suunnattu erityisesti väitöstutkijoille sekä muille akateemisia tutkimushankkeita suunnitteleville.
Työpajaa ohjaavat LT Helena Jäntti (PSSHP) sekä FT Anna Olkinuora (FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö).

Työpaja 3: Akateeminen kirjoittaminen: opinnäytetyö / raportti tai vastaava

Työpajassa perehdytään akateemiseen kirjoittamiseen erityisesti opinnäytetyön raportin näkökulmasta. Tarkastelemme opinnäytetyön teoreettisen ja empiirisen osan yhteyttä toisiinsa, akateemista kirjoitustyyliä, lähteiden käyttöä ja synteesin tekoa. Työpaja sopii eri tasoisten opinnäytetöiden tekijöille.
Työpajaa ohjaa TtT, yliopettaja Niina Eklöf (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu).

Työpaja 4: Akateeminen kirjoittaminen: tieteellinen artikkeli

Työpajassa käydään läpi tieteellisen artikkelin anatomia ja sisällön rakenne. Lisäksi pienryhmissä analysoidaan julkaistavaksi tarjottuja artikkeleita.
Työpajaa ohjaavat LT, ylilääkäri Timo Iirola (VSSHP) sekä dosentti, ylilääkäri Tom Silfvast (HUS).

Työpaja 5: Akateeminen kirjoittaminen: referee-kommentteihin vastaaminen

Tieteelliseksi artikkeliksi tarkoitettujen käsikirjoitusten käydessä läpi vertaisarviointiprosessin tulee niihin korjausehdotuksia arvioitsijoilta. Usein nämä ovat hyviä huomioita, jotka pääsääntöisesti parantavat käsikirjoitusta. Työpajassa käydään läpi keskeiset huomioitavat asiat kommentteihin ja korjausehdotuksiin vastattaessa.
Työpajaa ohjaavat ensihoidon professori, ylilääkäri Jouni Kurola (Itä-Suomen yliopisto / KYS) sekä professori, ERL Markus Skrifvars (Helsingin yliopisto / HUS).

Työpaja 6: Tutkimustulosten implementointi käytäntöön

Työpajassa aktivoidaan osallistujia arvioimaan onko tutkimusnäytön perusteella tarpeen muuttaa toimintakäytäntöjä organisaatiossa ja käyttämään parhaita menetelmiä muutoksen toteuttamisessa. Osallistujille tulevat tutuksi perusteet näytönasteen määrittämisestä, tutkimustulosten sovellettavuuden arvioinnista ja hoitosuositusprosessista. Lisäksi osallistujat ymmärtävät erilaisten implementointimenetelmien erityispiirteet.
Työpajaa ohjaavat dosentti, erikoislääkäri Jouni Nurmi (HUS) sekä erikoislääkäri Susanne Ångerman (HUS).

Työpaja 7: Avoin tutkimustyöpaja, tutkimusaiheiden ideointi – Huom! Työkielenä osittain englanti.

This workshop is a good opportunity to get feedback on your research hypothesis, chosen methods and outcomes. You can even come with just an idea of what has been bothering you and with questions you would like to find an answer for. Send us your research question or your idea in advance and let us figure out how best to answer it together.
Työpajaa ohjaavat professori, toimialajohtaja Maaret Castrén (HUS) sekä MD, FRCPC, MSc Laurie Morrison (St Michael’s Hospital, Toronto).