Uusia HEMS-lentäjiä koulutetaan laajenevaan toimintaan

Aika ajoin on käyty julkistakin keskustelua lääkärihelikopteritoiminnan ammattilaisten riittävyydestä. Toiminta laajenee kahteen uuteen tukikohtaan lähivuosina, jolloin muun muassa lentäjiä tarvitaan alalle lisää. Nyt aloittava helikopterilentäjien jatkokoulutuspolku toimii yhtenä ratkaisuna.

Suomen Ilmailuopistossa on alkamassa helikopterilentäjille suunnattu koulutus, jonka tähtäimenä on lääkärihelikopteri- eli HEMS-toiminnassa tarvittava osaaminen. Koulutusohjelmaan tavoitellaan kokeneita lentäjiä, joten lentolupakirjan ja lääketieteellisen kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakijoilta edellytetään vähintään 500 tuntia helikopterilentokokemusta.

Jatkokoulutukseen valituille räätälöidään henkilökohtainen koulutussuunnitelma. Maksuton koulutus on sidoksissa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään valtionosuusrahoitukseen. Hakuaika on 1.–31.12.2020.

Tutustu pääsyvaatimuksiin koulutuksen järjestävän Suomen Ilmailuopiston sivuilla.

Selkeä koulutusputki HEMS-toimintaan

– Nyt toteutettava koulutus tarjoaa selkeän – vaikkakaan ei ainoan – väylän merkitykselliseen lääkärihelikopterilentäjän työhön. Koulutus antaa hyvät valmiudet hakea HEMS-lentäjän tehtävään, sanoo FinnHEMSin lentotoimintayksikön päällikkö Ari Pellinen.

– Toivomme, että siviilipuolen helikopterilentäjien lisäksi myös valtion kouluttamat, varhain eläköityvät sotilaslentäjät kiinnostuisivat tästä koulutuksesta. 

Kokeneelle helikopterilentäjälle työ lääkärihelikopterialalla voi tuoda uuden, mielenkiintoisen ulottuvuuden uralle. Monet HEMS-lentäjät pitävät työnsä merkityksellistä ja yhteiskunnallista luonnetta tärkeänä. 

HEMS-toiminta on tiimityötä, jossa lentäjältä edellytetään lentokokemuksen ja ammatillisen osaamisen lisäksi hyvää miehistöyhteistyötä eri ammattiryhmien kesken. Lue vuosikertomuksen artikkelista lisää tiimin saumattomasta työskentelystä, rooleista ja lentäjä Santtu Mannilan ajatuksista omasta työstään: HEMS-tiimi toimii saumattomasti.