Uusien lääkärihelikopteritukikohtien kalustokilpailutus käynnistyi

FinnHEMS on aloittanut uusien tukikohtien kalusto- ja palvelukilpailutuksen. Kilpailutuksella haetaan leasingsopimusta helikoptereista ja niiden huoltopalvelua. Samalla hankitaan lentävän henkilöstön tarvitsema tyyppikoulutus helikopterikalustoon.

FinnHEMSin on määrä perustaa tukikohdat Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen lähivuosina. Tukikohtien perustamiseksi tehdään parhaillaan valmistelevaa työtä ja varmistetaan turvallisen operoinnin edellytykset. Seinäjoen tukikohdan on määrä aloittaa toimintansa loppuvuodesta 2022. Kouvolan tukikohdan valmistelutyössä ei olla vielä yhtä pitkällä.

FinnHEMSin kehityspäällikkö Ari Pellinen kertoo, ettei tukikohtien kalustohankintaa ole sidottu mihinkään tiettyyn helikopterityyppiin:

– Haemme kaksimoottorista, HEMS-toimintaan sopivaa helikopteria. Se tulee olemaan arviolta samaa kokoluokkaa kuin nykyisissä tukikohdissa käytössä oleva kalusto.

Kilpailutusasiakirjat on saatavilla julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavassa. Kilpailutukseen mukaan haluavilta soveltuvilta toimittajilta odotetaan vastauksia 14.5. mennessä. Hankintapäätös tehdään neuvotteluajan jälkeen syksyn 2021 aikana.

Menettely antaa tarpeellisen näkymän eri vaihtoehtoihin

Hankinta toteutetaan kilpailullisena neuvottelumenettelynä, jossa varsinainen tarjouspyyntö lähetetään neuvotteluiden jälkeen niille potentiaalisille toimittajille, jotka täyttävät prosessin aikana täsmentyvät vaatimukset.

– Haluamme kartoittaa markkinan: millaisia vaihtoehtoja markkinoilla on saatavilla tällä aikataululla. Samalla haluamme myös mahdollistaa avaimet käteen -ratkaisun, jossa kaikki palvelut tulisivat yhdeltä toimittajalta. Muilla kilpailutusmenettelyillä se olisi hankalasti toteutettavissa, sanoo Ari Pellinen.

Kaluston leasingkilpailutus on väliaikaisratkaisu viideksi vuodeksi. Pitkän ajan suunnitelmassa FinnHEMSin oma kalusto muodostaa kustannustehokkaan ja mielekkään kokonaisuuden kaikissa kahdeksassa tukikohdassa. Omalla kalustolla alettaisiin operoida suunnitelman mukaan asteittain vuonna 2027.

– Väliaikaisella leasingmenettelyllä saamme kaikkien tukikohtien kalustohankinnat niin sanotusti samaan rytmiin ja pääsemme paremmin toteuttamaan yhtenäistä kokonaisuutta, sanoo Pellinen.

Lisätietoja:

Ari Pellinen, kehityspäällikkö, FinnHEMS Oy, p. 040 717 0778