Valtio pääomittaa FinnHEMSiä 18,5 miljoonalla eurolla

Valtio on tänään luovuttanut FinnHEMSille 389 637 kappaletta Neste Oyj:n osakkeita oman pääoman ehtoisesti yhteensä noin 18,5 miljoonan euron arvosta. Pääomituspäätös jatkaa aiempia linjauksia valtakunnallisen lääkärihelikopteritoiminnan kehittämisestä.

Ensihoidon ilmailupalvelua ollaan muuttamassa FinnHEMSin omaksi toiminnaksi, jolloin yritys hankkii itse lentotoimiluvan, kaluston ja miehistöt. Lisäksi lääkärihelikopteritoimintaa ollaan laajentamassa kahdella uudella tukikohdalla tulevien vuosien aikana.

FinnHEMSin tavoitteena on realisoida vastaanottamansa osakkeet heti. Luovutetut osakkeet ja niiden myynnistä saatu tulo merkitään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP), josta yritys rahoittaa linjattujen muutosten mukaisia investointejaan.

FinnHEMS on aloittanut muutoksen kohti lentotoiminnan itsenäistä järjestämistä hankkimalla yrityskaupalla omistukseensa helikopterioperaattori Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:n (SHT). Kauppa rahoitetaan nyt luovutetulla osakevarallisuudella. Kaupan suunniteltu toimeenpanopäivä on 30.10.2020.

FinnHEMS on velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa sille siirrettävistä osakkeista, arviolta yhteensä noin 296 000 euroa. Varainsiirtoveron tuotto tulee kokonaan valtiolle.

Pääomituspäätös tehtiin valtioneuvoston yleisistunnossa 15.10.2020. Muutoksista on linjattu aiemmin valtioneuvoston talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. 

Valtioneuvoston tiedote pääomittamisesta (27.10.2020)

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote rahoituspäätöksestä aiemmin (21.2.2019)

Lisätietoja:

Jari Huhtinen, toimitusjohtaja, FinnHEMS Oy, jari.huhtinen@finnhems.fi, p. 040 720 9921

Ismo Tuominen, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö, ismo.tuominen@stm.fi, p. 0295 163 341 

Ilpo Nuutinen, hallitusneuvos, valtioneuvoston kanslia, ilpo.nuutinen@vnk.fi, p. 0295 160 145