Valtion omistajuus tuo kaivattua vakautta

Jyri Örri,
toimitusjohtaja
FinnHEMS Oy

Lääkärihelikopteritoiminta on vuosien saatossa kokenut monta muutosta. 1990-luvulta asti on jatkuvasti haettu parasta tapaa järjestää toiminta Suomelle ja suomalaisille parhaalla tavalla. Valtion rooli toiminnan ohjaajana ja rahoittajana on kasvanut koko ajan.

FinnHEMSin perustaminen vuonna 2010 muutti toiminnan aiempaa vakaammalle pohjalle ja työlle tuli entistä korkeammat laadulliset tavoitteet. Valtakunnallista palvelua alettiin hallinnoida keskitetysti, valtion suoran rahoituksen turvin. Vuonna 2019 päätöksenteossa otettiin jälleen merkittäviä askeleita kohti uudenlaista vakautta ja FinnHEMSin omistajuus siirtyi sairaanhoitopiireiltä valtiolle maaliskuussa 2020.

Valtion omistus varmistaa lääkärihelikopteritoiminnan jatkuvuuden. Edellytykset pitkäjänteisen strategian laatimiseksi ovat nyt koossa: keskitetty rahoitus, omistus ja vahva omistajaohjaus. Tulevat säädökset antavat toiminnalle selvät raamit. Toimintaan avautuu myös paljon uusia yhteistyömahdollisuuksia valtion muiden ilmailutoimijoiden kanssa.

Yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat mahdollistaneet lääkärihelikopteritoiminnan kehittämisen nykyiseen muotoonsa. Siitä kuuluu niille suuri kiitos. Omistusjärjestely ei vaikuta itse ensihoitopalvelun järjestämiseen. Sairaanhoitopiirit vastaavat edelleen lääkärihelikoptereiden tarjoamasta ensihoidosta. Toiminnan ytimessä pysyy palvelun loppukäyttäjänä potilas – nyt ja jatkossa.

Uusi tilanne ei merkitse paikoilleen jäämistä, päinvastoin. Valtion omistus varmistaa lääkärihelikopteritoiminnan jatkuvuuden. Edellytykset pitkäjänteisen strategian laatimiseksi ovat nyt koossa: keskitetty rahoitus, omistus ja vahva omistajaohjaus. Sekä ensihoitolääkäripäivystykseen että lentopalveluun kohdistuu kehitys- ja tehostamispaineita. Hälyttäminen ja palvelun kohdistaminen eivät vielä toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja toisaalla lentopalvelun järjestämistavan ja lentokaluston määrittelyn hankalia päätöksiä tehdään pian. Operatiivisen tehokkuuden parantaminen edellyttää, että katse pidetään kokonaisuudessa. Yksittäisten osaalueiden optimoinnin sijasta keskitytään toiminnan laadukkuuteen, tehokkuuteen ja tavoittamaan apua tarvitsevat potilaat paremmin.

Muutosprosessi etenee nyt uuden omistajan myötävaikutuksella ja tahdeilla. Kantavina teemoina ja ohjenuorina ovat kustannustehokkuus, jatkuvuus ja yhdenmukaisuus. Niitä kohti on hyvä mennä. Ne antavat toiminnalle pitävän perustan.

Menneiden vuosikymmenten turbulenssista huolimatta tukikohtien ammattilaiset ovat aina pystyneet keskittymään olennaiseen, hätätilapotilaaseen. Se on yksi niistä seikoista, jotka tekevät heistä raudanlujia ammattilaisia. Muutokset tuovat tukikohtiin kaivattua vakautta ja työrauhaa ydintehtävän hoitamiseen.

Valtion päätös ryhtyä yhtiön omistajaksi on arvokas tunnustus FinnHEMSille ja kaikkien tukikohtien toiminnalle pitkäjänteisestä työstä haastavissa olosuhteissa. Suomalainen julkinen terveydenhuolto on kiistatta tärkeä osa yhteiskunnan turvaverkkoa. On hienoa olla osa tätä arvokasta suomalaista järjestelmää.