Vuositiedote 2020: Korona vähensi lääkärihelikoptereiden hälytyksiä

FinnHEMSin lääkärihelikopteritukikohdat saivat vuoden 2020 aikana kaikkiaan 13 874 hälytystä. Se on 12 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Helikopterilla kuljetettavien potilaiden osuus vaihteli suuresti tukikohdittain. Pirkanmaalla tehostettiin nopeita hoitotoimenpiteitä vaativien aivovaltimotukospotilaiden lääkärihelikopterikyytejä, minkä seurauksena tukikohdan kuljettamien potilaiden määrä lähes kolminkertaistui.

Eniten lääkärihelikopterien hälytysmäärät putosivat Tampereen ja Kuopion tukikohdissa, joissa pudotusta oli noin 15 prosenttia. Tilastollisesti vähiten korona vaikutti Oulun tukikohdassa. Siellä hälytyksiä saatiin vain kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. 

– Ihmisten liikkuminen niin työn kuin vapaa-ajan puitteissa väheni etätyön lisääntyessä ja muun muassa joukkotapahtumien, harrastustoiminnan ja liikenteen vähentyessä. Tämä näkyi suoraan myös meidän hälytyksissämme, kertoo FinnHEMSin Tampereen tukikohdan vastuulääkäri  Piritta Setälä.

Tampereella potilaskuljetukset kolminkertaistuivat

Viime vuonna kaikkiaan 340 FinnHEMSin potilasta sai helikopterikuljetuksen sairaalaan. Potilaita kuljetetaan pohjoisella toiminta-alueella suhteellisesti useammin kuin Etelä-Suomessa. Syynä ovat pidemmät etäisyydet. Rovaniemen helikopterilla kuljetettiin lähes joka kolmas kohdatuista potilaista.

Tampereen tukikohdassa kuljetettujen potilaiden määrä lähes kolminkertaistui viime vuonna, sillä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä otettiin kesällä käyttöön lääkärihelikoptereiden uudenlainen toimintatapa aivovaltimotukospotilaiden kohdalla. 

FinnHEMSin yksikkö kuljettaa suoraan Taysiin ne potilaat, joiden luokitellaan tarvitsevan mekaanista aivosuonen avausta. Mekaaninen aivosuonen avaus, trombektomia, on aikakriittinen toimenpide, jolloin nopealla kuljetuksella on suuri merkitys aivovaltimotukospotilaan toipumiselle.

– Vaikka lääkärihelikopteripalvelussa ei useimmiten ole tarkoituksenmukaista kuljettaa potilasta sairaalaan lentoteitse, on helikopterilla suoritettavien potilaskuljetusten mahdollista kasvua uumoiltu jo jonkin aikaa erikoissairaanhoidon keskittymisen ja uusien toimintatapojen myötä. Toimintaa kehittämällä voidaan saada lisää tehokkuutta ja vaikuttavuutta, sanoo Piritta Setälä.

Hälyttämisen tarkentamisen työ jatkuu

FinnHEMSille tehdyistä liki 14 000 hälytyksestä peruutetaan noin 73 prosenttia. Syynä peruutuksiin oli useimmiten hälytystilanteen jälkeen tarkentunut tilannekuva: lääkärihelikopteria ei tarvittukaan kohteessa. 

Hälytysmääriin vaikuttaa edelleen myös Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallinen hälytysjärjestelmä ERICA, jonka käyttöönoton myötä ensihoidon ja pelastuksen yksiköiden hälytykset lisääntyivät merkittävästi. Järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto aloitettiin loppuvuonna 2018. Järjestelmän hälytysohjetta säädetään yhä turhien hälytysten karsimiseksi.

– Toiminnan luonteeseen kuuluu tietty etupainotteisuus, josta on seurauksena myös peruutuksia. Nykyisellään hälytyksen tullessa ei voida riittävän tarkasti tietää, tarvitaanko lääkärihelikopteritiimiä vai ei. Uskon, että hälytysten ohjausta ja peruuntuneiden hälytysten määrää pystytään merkittävästi kehittämään toimijoiden yhteistyöllä – ja näin tuleekin tehdä, sanoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.

Lisätietoja:

Tiina Koutajoki, viestintäpäällikkö, FinnHEMS

tiina.koutajoki@finnhems.fi, p. 0400 415 635