Läkarhelikopterverksamheten i FinlandFinnHEMS 51 – Rovaniemi

Basen i Rovaniemi ligger i anslutning till Rovaniemi flygplats. Den nya, permanenta basen uppfördes sommaren 2016. De 450 kvadratmeter stora utrymmena omfattar förutom de reguljära dejoureringsutrymmena, även utrymmen för skolning samt kontors- och lagerlokaler.

Från basen i Rovaniemi når sjukvårdshelikoptern inom 30 minuter från larm långt ut till trakten utanför Rovaniemi, ända till Tervola, Pello, Kemijärvi och Sodankylä. Sjukvårdsdistrikten inom de finska, svenska och norska gränstrakterna har avtalat om samarbete i kalottområdet för att bättre kunna trygga hjälpen till befolkningen i gränsområdena.

Basen mottar i genomsnitt fem larm om dygnet, cirka 1900 om året. Oftast gäller det stroke, smärtor i bröstet eller andnöd. Sjukvårdshelikoptern larmas av nödcentralen.

Personal och ansvariga personer

I sjukvårdshelikopterverksamheten är det viktigt att samarbetet fungerar friktionsfritt. Vid FinnHEMS 51-basen i Rovaniemi arbetar sammanlagt 27 personer: 9 HEMS-akutvårdare, 12 piloter och 6 HEMS-assistenter. Dessutom arbetar FinnHEMS medicinska experter och sakkunniga inom flygverksamheten samt helikopteroperatörens experter hela tiden för att upprätthålla en högklassig och säker helikoptertjänst.

För akutvårdstjänsterna vid basen i Rovaniemi ansvarar Lapplands sjukvårdsdistrikt och för helikoptertjänsten Babcock Scandinavian AirAmbulance AB.


ANTTI SAARI
Ansvarig akutläkare

antti.saari(a)lshp.fi

TERO KARVINEN
Ansvarig akutvårdare vid basen

tero.karvinen(a)lshp.fi

ANTTI LAKIO
Ansvarig pilot vid basen

antti.lakio(a)babcockinternational.com