BOPRA -pilottitutkimus saatu päätökseen – tulokset lupaavia

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö toteuttaa yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien, Lapin sairaanhoitopiirin sekä useiden ammattikorkeakoulujen kanssa aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa kartoittavan tutkimuksen, joka on ainutlaatuisen laaja kliininen ensihoidon tutkimuskokonaisuus Suomessa. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe eli pilottitutkimus saatettiin onnistuneesti päätökseen syyskuun alussa.

BOPRA (Brain Oxygenation during Prehospital Anesthesia) on valtakunnallinen kliininen ensihoidon tutkimus, jossa kartoitetaan potilaan aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa ja sen yhteyttä potilaan myöhempään toipumiseen. Tutkimus toteutetaan uudella, erityisesti ensihoitoon soveltuvalla NIRS-monitorointilaitteella. NIRS-monitoroinnin (near-infrared spectroscopy) avulla ensihoidon potilaita mahdollisesti pystytään tulevaisuudessa hoitamaan entistä yksilöllisemmin ja korkealaatuisemmin.

Aiemmin on jo osoitettu, että NIRS tuottaa tietoa, joka selvästi täydentää nykyisin käytössä olevien potilasvalvontamonitorien tuottamaa tietoa. Todennäköisesti se voisi myös ensihoidossa ohjata potilaan hoitoa potilasmonitorointia paremmin. Tutkimuksen tavoitteena onkin seurata pidemmällä aikavälillä potilaan aivojen happeutumista ensihoidon aikaisessa anestesiassa ja sitä, kuinka happeutuminen vaikuttaa potilaan toipumiseen. Perimmäisenä tavoitteena on kehittää potilaan seurantamenetelmiä ja siten parantaa potilaiden saamaa hoitoa.

Pilottitutkimus toteutettiin Vantaan ja Oulun lääkärihelikopteriyksiköissä ajalla 20.5.–2.9.2019 ja sen tavoitteena oli varmistaa uuden NIRS-laitteen toimivuus ensihoito-olosuhteissa, selvittää tutkimusprotokollan toimivuutta sekä tarkentaa päätutkimuksen otoskokolaskelmia.

Tutkimukseen otettiin mukaan yksiköiden hoitamat anestesiaintuboidut, täysi-ikäiset potilaat, joita pilotin aikana kohdattiin yhteensä 128. Näistä 100 saatiin mukaan tutkimukseen. Pilottitutkimus toteutui onnistuneesti ja täytti sille asetetut tavoitteet, ja sen tulokset vaikuttavat varsin lupaavilta. Näin ollen varsinainen tutkimus päästään todennäköisesti käynnistämään kaikissa Suomen lääkäri- ja lääkintähelikopteritukikohdissa vuoden 2019 aikana.

Lisää tutkimuksesta: www.boprastudy.fi

Lisätietoja:

Hankejohtaja, tutkimuksesta vastaava henkilö Jouni Nurmi

jouni.nurmi@hus.fi, p. 050 595 1576

Projektipäällikkö Anna Olkinuora

anna.olkinuora@finnhems.fi, p. 0400 237 211