Medialle

FinnHEMSin materiaalipankin aineistoja saa käyttää maksutta toimitukselliseen julkaisukäyttöön. Julkaisuoikeutta ei voi myydä eikä siirtää kolmannelle osapuolelle. Tekijänoikeus säilyy kuvaoikeuden haltijalla.

Kuvia ja logoa ei saa manipuloida ilman kuvaoikeuden haltijan lupaa. Materiaalien kaupallinen käyttö on kielletty.

Jos kaipaat lisätietoja jostakin tietystä aiheesta, voit ottaa yhteyttä tiedottaja Laura Lindlöfiin, puh. +358405935100.