EASA:n lentoturvallisuuskatsaus ei anna lupaa huokaista helpotuksesta

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n juuri julkaistu turvallisuuskatsaus EPAS (European Plan for Aviation Safety 2021–2025) ei ollut mairittelevaa luettavaa helikopteriturvallisuuden osalta. Tilastot nimittäin kertovat karua kieltään: tavoitteista ollaan luisumassa väärään suuntaan. Onnettomuudet ja kuolemantapaukset ovat vastoin tavoitteita nousseet ja nousussa. Helikopterialamme oma hieno tavoite on ollut saada onnettomuuksien määrä puolitettua seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tämä on toistaiseksi jäänyt tavoitteeksi.

HEMS-lentotoiminnassa koronan vaikutukset ovat olleet pienemmät kuin muussa kaupallisessa ilmailussa, jossa toiminta on jouduttu ajamaan alas ja lentäjien koulutukset ovat olleet jo pitkään katkolla. Näiltä merkittäviltä koulutushaasteilta me olemme suurilta osin välttyneet. Tosin lennonharjoittelulaitteiden käyttö on meilläkin ollut rajoitettua ja olemme joutuneet turvautumaan koulutuksessa ja tarkastuslentotoiminnassa osin helikoptereihimme. Oikeilla koneilla ei luonnollisestikaan voi harjoitella kaikkia niitä epätavallisia tilanteita, mitä simulaattoreilla harjoitellaan.

Riskejä vastaan teknisillä ratkaisuilla ja koulutuksella

EPAS nostaa esiin kolme helikopteritoiminnan suurinta riskiä: 1) joutuminen epänormaaliin lentotilaan, 2) törmäys maahan ja 3) törmäys ilmassa. 

Myös meillä nämä on tunnistettu top-riskeiksi jo pitkään. Pyrimme varautumaan niihin helikoptereiden teknisellä varustelulla ja henkilöstön koulutuksella. Teknisen varustelun suhteen olemme olleet, ja pyrimme jatkossakin olemaan, etupainotteisia. Nykyisessä kalustossamme on jo pitkään ollut sellaista isoimpia riskejä estävää tekniikkaa, joka on vasta nyt tulossa pakolliseksi. Samaa linjaa pyrimme jatkamaan, kun jatkossa uusimme helikopterikalustoamme.

Tutkimus ja kehitystyö tuottavat jatkuvasti uusia teknisiä ratkaisuja, jotka tekevät työstämme turvallisempaa. Suunnitteilla on kaikkea dronen kestävistä tuulilaseista syttymättömiin polttoainejärjestelmiin ja kokonaisuuksiin, jotka mahdollistavat HEMS-lentämisen joka säässä. Myös miehittämättömän ja miehitetyn ilmailun yhteen sovittaminen vaatii akuutisti panostuksia ja avointa mieltä. Me kaikki kyllä mahdumme toimimaan.

Kriittisen tiedon jako tärkeää

Tekniikan lisääminen ei tee kuitenkaan aina autuaaksi, vaan EPAS aiheestakin nostaa yhdeksi tavoitteeksi inhimillisten ongelmien ehkäisemisen. Tekniikan lisääntyessä ymmärrys ei nimittäin aina lisäänny samassa tahdissa. Järjestelmistä tulee helposti monimutkaisia ja suuria kokonaisuuksia, joita lentäjien on vaikea hahmottaa. Koulutus nousee tässäkin taas tärkeään rooliin. Koulutukseen pyritään ottamaan avuksi entistä enemmän simulaatioita ja virtuaalista todellisuutta – ja samalla niistä pyritään saamaan edullisempia ja kaikkien saatavilla olevia.

Data4Safety (D4S) -projektin myötä on vihdoin asetettu turvallisuuden kannalta kriittisen tiedon jakaminen Euroopan laajuiseksi tavoitteeksi. Tieto muualla sattuneista havereista on nimittäin ensiarvoisen tärkeää, jotta voisimme oppia ja varautua muiden havaitsemiin riskeihin, ennen kuin ne konkretisoituvat. Vastaavasti voimme jakaa omia uhka- ja riskiarvioitamme muille.

Vain tinkimätön turvallisuusasenne vie tavoitteisiin

Me täällä Suomessa olemme hyvässä asemassa sen suhteen, että meillä turvallisuusasenteet on sisäistetty olennaiseksi osaksi HEMS-toimintaamme. Meillä on mahdollisuus – ja myös velvollisuus – omistajamme ja rahoittajamme puolesta panostaa turvallisuuteen ja jatkuvaan turvallisuustyöhön. Meillä on jo suhteellisen pitkä kokemus turvallisuudenhallinnasta ilmailussa ja olemme kaikki siihen sydämestämme sitoutuneet. 

Meille on tärkeää tavoittaa ja hoitaa ensihoitopotilas turvallisesti. Sen lisäksi on yhtä tärkeää päästä myös työvuoron jälkeen kotiin turvallisesti.

Turvallisuustyö ei ole valmis, eikä tule koskaan olemaan. Kuten EPAS osoittaa, riskit ovat olemassa. Meiltä kaikilta edellytetään jatkuvaa, jokapäiväistä työtä, etteivät ne pääsisi meidän osaltamme koskaan toteutumaan.

Turvallista talvea ja kevättä kaikille! Keep up the good work!

Tuomas Suominen, ilmailun ja laadun asiantuntija, FinnHEMS