Elossa 24h -sarja nappaa katsojan mukaan lääkärihelikopteritiimin keikalle

Rautaista ammattitaitoa ja saumatonta yhteistyötä. Vaikka paikalle hälytetyllä FinnHEMS-ensihoitoyksiköllä on kiire, lääkäri-ensihoitaja-lentäjätiimi toimii rauhallisesti ja määrätietoisesti. Tämä rauhoittaa myös hätätilapotilaan ja hänen läheistensä mielet. Nyt ollaan hyvissä käsissä.

Tällaisena näyttäytyy katsojille Elossa 24h -sarjaan kuvatun lääkärihelikopterin ensihoitolääkäri Kosti Koivisto-Kokon työ. Koivisto-Kokko on yksi FinnHEMSin Turun tukikohdan ensihoitolääkäreistä ja yksi monista sarjan neljännellä kaudella esiintyvistä ensihoidon ammattilaisista. Tänä vuonna TV 1:ssä pyörivää sarjaa on kuvattu 14 paikkakunnalla lähes sadan tv-ammattilaisen voimin.

Ensihoitolääkäri Koivisto-Kokko kertoo suostuneensa mukaan kuvauksiin, koska uskoo sen konkreettisesti osoittavan, kuinka tärkeä rooli lääkärihelikopteriyksiköillä Suomessa on.

– Ajattelen niin, että kun ihmiset näkevät, mitä tuolla kentällä tapahtuu, heidän ei ole tarvetta kyseenalaistaa suomalaisen lääkärihelikopteritoiminnan merkitystä. Toivottavasti sarjasta välittyy myös se, miten rankkaa ja vaativaa ensihoito on. Meidän työmme on ensiarvoisen tärkeää erityisesti aikakriittisten potilaiden pelastamisessa, hän muistuttaa.

Suomalainen lääkärihelikopteritoiminta on tasalaatuista

Kosti Koivisto-Kokko on aloittanut Turun tukikohdan ensihoitolääkärinä maaliskuussa 2019. Hänellä on kokemusta myös kansainvälisestä HEMS-toiminnasta. Edelleenkin hän on viikon kuukaudessa Lontoossa ensihoidon esimiestehtävissä. Lontoon pestiä hänellä on takanaan jo kaksi vuotta.

– Olen työskennellyt myös Uudessa-Seelannissa vuoden verran. Siellä toimin lasten anestesiologina ja tein lääkärihelikopterissa töitä lasten siirtokuljetuksissa.

Koivisto-Kokko arvostaakin suomalaista toimintamallia.

– Suomen lääkärihelikopteritoiminta on muihin maihin verrattuna erittäin tasalaatuinen. On maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen tilanne, että lääkärihelikopteritoiminnasta vastaa yksi yritys koko maassa. Sillä pystytään takaamaan tasavertainen hoito kaikille kansalaisille, hän sanoo.

Lääkärihelikopterien henkilökunta on Koivisto-Kokon mukaan erittäin hyvin koulutettua ja tukikohtien lääkärit ovat kokeneita erityistilanteiden osaajia.

– Tämä työ on paljolti soveltamista, sillä joka kerralla hoitotoimenpiteet tehdään erilaisessa paikassa. Samanlaista potilasta ei tule vastaan. Työ on luovaa ja monipuolista ja vaatii hyvää reagointikykyä. Jollain tavalla se muistuttaa jopa salapoliisityötä, Koivisto-Kokko sanoo.

FinnHEMS-tukikohdissa on korvaamatonta asiantuntemusta

FinnHEMSin omistajuutta ollaan parhaillaan keskittämässä valtiolle ja samalla julkisuudessa on keskusteltu lääkärihelikopteritoiminnan tarpeellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Millaisena Kosti Koivisto-Kokko näkee oman työnsä merkityksen?

– FinnHEMS-toiminnassa ei ole kyse pelkästään lääkärihelikoptereista. Tukikohdat ovat ensisijaisen tärkeitä myös ensihoitajille, jotka saavat niistä tuen ja avun. Lääkärihelikoptereissa työskentelevillä lääkäreillä on muuta lääkärikuntaa parempi käsitys siitä, millaisia tilanteet kentällä ovat. He pystyvät antamaan neuvoja, jotka pätevät hätätilanteissa, sillä samat konstit eivät toimi kentällä ja sairaalaolosuhteissa, Koivisto-Kokko selittää.

Hän muistuttaa, että nopeasti kopterilla paikalle saapuvan lääkärin arvo on siinä, että hän pystyy tekemään jo paikan päällä sellaisia toimenpiteitä, joita ilman potilas ei selviäisi sairaalaan saakka.

– Hälytyksessä tehtävät intubaatiot ja kirurgiset toimenpiteet saattavat pelastaa ihmisen hengen, Koivisto-Kokko kertoo.

Lääkärihelikopterit vahvistavat suomalaisten turvallisuudentunnetta

Lääkärihelikopteritoimintaa on viime aikojen julkisessa keskustelussa moitittu kalliiksi. Usein jää huomiotta, että yhteiskunnalle saadaan myös säästöjä esimerkiksi lääkärihelikopteritoiminnan aikaansaaman potilaiden lyhyemmän kuntoutuksen ansiosta.

Kosti Koivisto-Kokko toivoo, että kustannuksista puhuttaessa ymmärrettäisiin toiminnan kokonaislaajuus.

”FinnHEMS-toiminta tukee kansalaisten turvallisuudentunnetta ja luottamusta ensihoitoon. Sellaista on ymmärrettävästi vaikea saada paperille numeroiksi muutettuna tai konkreettisena hyötynä yhteiskunnalle”, Turun lääkärihelikopterin ensihoitolääkäri Kosti Koivisto-Kokko sanoo. (Kuva: Tapio Sovijärvi/YLE)

– On vaikea käsittää, miksi yksittäisen lääkärihelikopterilähdön kustannukset ovat jatkuvasti keskiössä, kun tämä systeemi kattaa niin valtavasti muutakin. Meidät on erityisesti koulutettu toimimaan poikkeusolosuhteissa, mikä näkyi tehokkuutena esimerkiksi Turun puukotuksen tai Kuopion surmien yhteydessä.

FinnHEMSin kuuden ensihoitoyksikön kokemuspankkia ei hänen mukaansa voi missään tapauksessa mitata vain rahassa.

– Pelkkien hälytysten yksikkökustannusten kautta tätä toimintaa ei voi arvottaa, sillä FinnHEMSin merkitys on paljon laajempi kuin yhden potilaan hoitokerta. Jos tämä olisi täysin arvotonta touhua, tuskin lähes joka Euroopan maassa olisi HEMS-toimintaa, Koivisto-Kokko sanoo painokkaasti.

Koivisto-Kokko uskoo, että rakentava keskustelu on hyväksi lääkärihelikopteritoiminnan kehittämiselle.

– Tässä keskustelussa on kuitenkin surullista se, että esimerkiksi kansalaisten luottamusta tai turvallisuudentunnetta ei huomioida ollenkaan. Puheissa pyöritellään vain lääkärihelikopteritoiminnan rahallista arvoa. On toki hyvä, että käydään kriittistä keskustelua, mutta olisi hyvä kuunnella myös ne vastapuolen argumentit. Sitä ei nyt ole tapahtunut, hän sanoo.

Voitaisiinko kopterit korvata ambulansseilla?

”Julkinen kritiikki lääkärihelikopteritoimintaa kohtaa nostaa toki tunteita pintaan, mutta ei se meidän arkiseen työhömme ole vaikuttanut. Tärkeintä on kuitenkin, että meillä on kansalaisten tuki ja luottamus. Tavalliset ihmiset eivät kyseenalaista meidän työmme merkitystä. Meille on tärkeintä ihmisen auttaminen hätätilanteessa”, Kosti Koivisto-Kokko sanoo. (Kuva: Tapio Sovijärvi/YLE)

Ensihoitolääkäri Kosti Koivisto-Kokko arvioi, että jos ajoittain nousevat vaateet lääkärihelikopterien korvaamisesta ambulansseilla toteutettaisiin, tarkoittaisi se merkittävää lääkäreiden, ensihoitajien ja ajoneuvoyksiköiden määrän lisäystä.

– Samalla kokemuspohja heikkenisi ja koulutusta tulisi lisätä huomattavasti. Esimerkiksi hyvin vaikeasti loukkaantuneen lapsen hoito on tavallisille ensihoitajille poikkeustilanne. Siksi on tärkeää, että FinnHEMSissä on lääkäreitä, jotka pystyvät menemään kaikkiin vaativimpiinkin tilanteisiin. Ainoastaan kokemuksen myötä muodostuu malleja, joiden perusteella tällaisissa poikkeustilanteissa osaa toimia. Vastaavanlaista kokemuspankkia ei voida ylläpitää kuin FinnHEMSin kaltaisessa organisaatiossa, hän pohtii.

FinnHEMSin tukikohdissa kuvatut Elossa 24h -sarjan jaksot esitetään TV1:ssä 12.1., 16.1. ja 18.1.2020. Erikoisjaksossa sunnuntaina 12. tammikuuta nähdään Turun tukikohdan ensihoitolääkäri Kosti Koivisto-Kokko. Häntä on kuvattu myös 18. tammikuuta esittävään jaksoon. Ensihoitolääkäri Paula Mäki FinnHEMSin Tampereen tukikohdasta esiintyy 16. tammikuuta nähtävässä jaksossa. Tukikohdissa työskentelevät ensihoitolääkärit ovat sairaanhoitopiirien palveluksessa.