FinnHEMS mukana LVM:n digi-ilmailun työryhmässä

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan, miten digitalisaatioon nojaavaa ilmailua ja siihen perustuvia uudenlaisia liikkumisen palveluita voidaan kehittää. Digi-ilmailun työryhmässä FinnHEMSiä edustaa lentotoimintayksikön päällikkö Ari Pellinen

”Digitaalinen ilmailu tuo paljon uutta ilmailualalle. Ilmailua tulee tarkastella kokonaisuutena ja siksi tarvitaan laajaa näkemystä ja keskustelua siitä, miten digi-ilmailu ja perinteinen ilmailu sovitetaan turvallisesti yhteen”, Ari Pellinen sanoo.

Digi-ilmailulla tarkoitetaan tässä yhteydessä vakiintunutta reittiliikennettä haastavaa ilmailua. Se kattaa digitaalisen tiedon hyödyntämiseen perustuvan lentokoulutuksen, harrasteilmailun, droonien lennättämisen, valvonta- ja pelastustoiminnan, ambulanssilennot, maa- ja metsätalouskäytön, lentotaksitoiminnan sekä uudenlaiset liikkumispalvelut.

Digi-ilmailun työryhmän puheenjohtaja on yksikön johtaja Timo Kievari liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmässä ovat FinnHEMSin lisäksi mukana Finavia Oyj, Lappeenrannan kaupunki, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Mikkelin kaupunki, RPAS Finland ry, Seinäjoen kaupunki, Suomen Ilmailuliitto ry, Suomen Moottorilentäjien liitto ry, Teknologiateollisuus ry ja Traffic Management Finland Group Oy sekä sisäministeriö ja puolustusministeriö.

Työn tuloksia hyödynnetään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma koskee kaikkia kulkumuotoja. Se antaa lähtökohdat koko Suomen liikenneverkon ja liikenteen palveluiden pitkäjänteiseen ylläpitoon ja kehittämiseen vuosille 2021–2032. 

Työryhmän työ alkaa heti ja sen toimikausi päättyy 30.9.2020.