FinnHEMSin it-peruspalvelut Decens Oy:lle

FinnHEMS on ulkoistanut kaikki IT-peruspalvelunsa Decens Oy:lle. Ulkoistetulla palvelulla pyritään toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen sekä joustavaan ja osaavaan palveluun kunkinhetkisen tarpeen mukaan.

”Tietotekniikan saralla tapahtuu paljon nyt ja tulevaisuudessa. Palvelujen ulkoistuksella tähdätään jatkuvuuden varmistamiseen ja siihen, että käytössämme on jatkuvasti osaavia henkilöitä. IT-palveluiden tarjoamiseen keskittyvällä yrityksellä on hyvät mahdollisuudet henkilöstön ammattiosaamisen ylläpitoon ja kokemusta useammanlaisen organisaation IT-haasteiden ratkomisesta”, kertoo tietohallintopäällikkö Jari Lipponen, joka ohjaa FinnHEMSin IT-kehitystä ja ylläpitoa. Nyt valittu palveluntarjoaja ottaa FinnHEMSin IT-kokonaisuuden peruspalvelut hoitoonsa kevään 2020 aikana.