Pitkään valmistellut omistajamuutokset toteutuivat: FinnHEMSistä valtionyhtiö

Valtioneuvosto on vuodesta 2018 valmistellut FinnHEMSin omistajuuden keskittämistä. Vuonna 2019 linjattiin, että lääkärihelikopterit tulevat valtion omistukseen, FinnHEMS siirtyy valtion omistukseenja omistajaohjaukseen. Järjestelyn myötä valtion suora rahoitus yhtiölle jatkuu.

JOULUKUU 2018

Hallituksen reformiministerityöryhmä ja talouspoliittinen ministerivaliokunta linjaavat ensihoidon ilmailupalveluihin liittyvistä järjestelyistä, jotka koskevat lääkärihelikopteritoimintaa. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan mukaan valtio luovuttaisi FinnHEMSin tukikohta- ja muihin menoihin noin 27 miljoonan euron osakevarallisuuden. Sosiaali- ja terveysministeriö neuvottelisi samalla yhtiön omistuksen keskittämisestä Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja sopisi valtion päätösvallasta rahoittajana yhtiön tukikohtien sijaintia ja investointia koskevissa asioissa. 

TAMMIKUU 2019

Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa vastuu ensihoidon helikopteritoiminnasta halutaan siirtää Pirkanmaan maakunnalle. Ennen maakuntauudistusta FinnHEMSin osakekannan enemmistö siirrettäisiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. 

HELMIKUU 2019

Talouspoliittinen ministerivaliokunta tekee uusia linjauksia ensihoidon ilmailupalveluihin liittyvistä järjestelyistä, jotka koskevat FinnHEMSiä. Uudet linjaukset ovat tarpeen, koska aiemmin linjattu FinnHEMSin omistuksen keskittämissuunnitelma Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja yhtiön pääomittaminen ei saanut muiden sairaanhoitopiirien hyväksyntää. 

HUHTIKUU 2019

Valtioneuvoston vuosien 2020–2023 julkisen talouden suunnitelmassa lääkärihelikopteritoiminnan rahoitukseen osoitetaan vuosille 2020 ja 2021 noin 29 miljoonaa euroa kummallekin vuodelle. Määrärahaa korotetaan 8,8 miljoonalla eurolla vuodesta 2022 alkaen, kun lentotoiminta laajenee tukikohtien määrän noustessa kuudesta kahdeksaan.

KESÄKUU

Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että lääkärihelikopteritoiminta turvataan koko maassa kustannusvaikuttavasti.

SYYSKUU 2019

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjaa kokouksessaan, että valtio alkaa neuvotella viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin kanssa FinnHEMSin osakkeiden siirtämisestä valtion omistukseen. Lisäksi tavoitteena on, että FinnHEMS ottaa valtionyhtiönä vastuulleen ensihoidon ilmailupalveluiden toteutuksen kahdeksassa tukikohdassa viimeistään vuoden 2022 alusta. 

JOULUKUU 2019

Sosiaali- ja terveysministeriö teettää selvityksen lääkärihelikopteritoiminnasta ensihoidossa. Joulukuussa valmistuvan selvityksen tekee asiantuntija Jyri Lilja. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää FinnHEMSille yhteensä 28 990 000 euron yleisavustuksen lääkärihelikopteritoimintaan vuodelle 2020. 

HELMIKUU 2020

Suomen hallitus valtuuttaa sosiaali- ja terveysministeriön hankkimaan FinnHEMSin koko osakekannan viideltä yliopistolliselta sairaanhoitopiiriltä valtion omistukseen. 

MAALISKUU 2020

FinnHEMSin osakkeet siirtyvät valtiolle. Uuden valtionyhtiön omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

LENTOTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaamana tavoitteena on, että FinnHEMS ottaa valtionyhtiönä vastuulleen ensihoidon ilmailupalveluiden toteutuksen kahdeksassa tukikohdassa viimeistään vuoden 2022 alusta. FinnHEMS tuottaisi lentotoiminnan tulevaisuudessa itse ja hankkisi siihen tarkoitukseen omat helikopterit sekä ohjaamomiehistöt. Lentotoiminnan järjestämistapa tulee FinnHEMSin keväällä 2020 nimitetyn uuden hallituksen päätettäväksi. Tällä hetkellä lääkärihelikopterien lentotoiminta on kilpailutettu ja sitä hoitaa kaksi yritystä.