Haussa kokonaisuutta parhaiten palveleva helikopteri

Ari Pellinen
lentotoimintayksikön päällikkö

FinnHEMS on pian valintojen edessä, sillä nykyiset lentotoiminnan ostopalvelusopimukset päättyvät vuosien 2021–2022 taitteessa. Päätökset tulevaisuuden lentotoiminnan tuotantotavasta ja seuraavan operointikauden helikopterityypistä tekee yhtiön hallitus.

Valintakriteereissä yhdistyvät korkeariskisen ja säädellyn lentotoiminnan vaatimukset ja vaativan ensihoidon asettamat tarpeet. Helikopterityypin valintaa ohjaavat ensisijaisesti ensihoidon toimintatavat ja kulkuneuvoon sijoitettava, tehohoitotasoiseen sairaanhoitoon tarvittava välineistö.

Helikoptereille asetetut vaatimukset määritellään samalla tavoin riippumatta siitä, hankitaanko lentotoiminta jatkossakin nykyiseen tapaan ostopalveluna vai ryhtyykö FinnHEMS itse tuottamaan lentopalvelua. Tulevaa kalustoa määriteltäessä valitaan kokonaisuutta parhaiten palveleva konetyyppi tai -tyypit. Arvioinnissa huomioidaan toiminnalliset seikat ja kustannustehokkuus.

Kaluston valintaan vaikuttavat teknisten ominaisuuksien ja hankintakustannusten lisäksi yhteiseurooppalaiset viranomaisvaatimukset, kansalliset toimintamallit ja näkemys tulevaisuuden tarpeista sekä toimintaolosuhteet eri tukikohtapaikkakunnilla.

Toimintaolosuhteita määrittävät esimerkiksi tarvittava lentosäde, ilmailun infrastruktuuri sekä maassa että ilmassa, yhteistyökumppanuudet esimerkiksi huolloissa sekä ilmasto-olosuhteet. Helikopterityypin valinnan ohella määritellään tarvittavat tiedonsiirto- ja turvallisuusjärjestelmät ja tekniset varusteet, kuten säätutka, lisävalonheittimet, pimeänäkölaitteet ja mahdolliset jäänestojärjestelmät.

Lentokaluston tekniset ominaisuudet eivät kuitenkaan yksin tuota parempaa tehokkuutta tai turvallisuutta. Samalla myös ilmailun infrastruktuuria eli ilmailumääräyksiä, ilmatilan hallintaa, menetelmiä ja lennonvarmistuspalvelua tulee kehittää tukemaan helikoptereilla toteutettavaa lentotoimintaa.

Tavoitteena on ratkaisu, joka kokonaisuutena vastaa entistä paremmin ensihoidon tarpeisiin koko elinkaarensa ajan.