Lääkärihelikoptereiden juhannus kiireisin pohjoisessa Suomessa

Juhannus 2022 FinnHEMSin lääkärihelikopteritukikohdissa oli normaalia kesäviikonloppua kiireisempi, mutta hälytysmäärät eivät merkittävästi poikenneet aiemmista juhannuksista. Vain Pohjois-Suomessa nähtiin reilun kolmanneksen lisäys hälytysten määrässä.

FinnHEMSin lääkärihelikoptereita hälytettiin apuun juhannuksen aikaan normaalia kesäviikonloppua enemmän. Kaikkiaan hälytyksiä oli 160 kappaletta. 

Juhannusviikonlopun hälytysmäärät eivät merkittävästi eroa vuoden 2021 juhannuksesta. Poikkeuksena olivat Oulun ja Rovaniemen tukikohdat, joissa hälytysmäärissä oli kolmanneksen kasvu viime vuoden juhannukseen verrattuna. Näissä tukikohdissa myös juhannuksen aikaiset potilasmäärät olivat aiempia vuosia suuremmat.

Vesiliikenteessä rauhallista

Lähes kaikissa FinnHEMSin tukikohdissa potilasmäärissä nähtiin juhannuksena kasvua verrattuna normaaliin kesäviikonloppuun. Keskimäärin hälytyksiä on kesäviikonloppuisin reilut 120 kappaletta.

Suurin osa juhannuksen hälytyksistä koski tajuttomia tai elottomia potilaita. Vesiliikenneonnettomuuksiin liittyviä hälytyksiä oli kuusi ja tieliikenteeseen lääkärihelikopteri kutsuttiin viisi kertaa. Sekä vesi- että tieliikenneonnettomuuksiin liittyvien hälytysten määrä oli tänä juhannuksena viimevuotista pienempi.

Hälytyksiä vuosittain yli 12 000

FinnHEMSin lääkärihelikoptereiden kokonaishälytysmäärät ovat pysyneet viime vuosina hyvin tasaisina. Lääkärihelikoptereilla on vuosittain yli 12 000 hälytystä. Konsultaatiopuheluita tukikohtien lääkärit tekevät keskimäärin noin 20 000 vuosittain.

FinnHEMSillä on Suomessa kuusi tukikohtaa, joiden sijaintipaikat ovat Vantaa, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi. Tänä vuonna avataan uusi tukikohta Seinäjoelle.