Lääkärihelikopteritoimintaa viedään rohkeasti eteenpäin

Kirsi Varhila
kansliapäällikkö
sosiaali- ja terveysministeriö

Suomi on maantieteellisesti monimuotoinen maa. Meillä on paljon rikkonaista saaristoa, tuhansia järviä saarineen, laajoja tiettömiä metsäalueita ja paljon asumattomia seutuja. Tästä syystä lääkärihelikopteritoiminta on korvaamaton osa ensihoidon ketjua. Se varmistaa nopean ja yhdenvertaisen hoidon suomalaisille asuinpaikasta riippumatta. 

Lääkärihelikopteritoiminnan järjestäminen ja kehittäminen on hakenut uomaansa pitkään. Valtio on jo vuosia rahoittanut viiden sairaanhoitopiirin yhteisesti omistaman FinnHEMSin toimintaa budjettinsa kautta. Loppuvuodesta 2019 sairaanhoitopiirit tekivät päätöksen luovuttaa osakkeensa valtiolle. Toiminnan kannalta tilanne selkeytyy, sillä rahoitus ja toiminnasta vastaaminen ovat nyt lähellä toisiaan. Tätä tukee myös uuden valtionyhtiön omistajaohjaus.

Lääkärihelikopteritoiminnan järjestäminen kustannustehokkaasti sekä korkeiden turvallisuus- ja laatuvaatimusten mukaisesti edellyttää hyvää hallitustyötä ja päätöksentekokykyä. Uuden valtio-omisteisen yhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön edusta, toiminnan laadukkuudesta ja tehokkuudesta. Hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus ja ammattimainen ote toiminnan johtamisessa. Sillä on hetimiten isoja strategisia päätöksiä tehtävänään – keskeisempänä niistä on lentotoiminnan tuotantotavasta päättäminen.

FinnHEMS kokoaa yhteen kaksi korkeariskistä ja säädeltyä ydintoimintoa: ensihoitolääkäripäivystyksen ja helikopterilentotoiminnan. Kokonaispalvelua ohjataan moninapaisesti, mikä vaatii hyvää yhteistyötä sekä yhteistä ymmärrystä toiminnan tavoitteista. Ensihoitolääkäripäivystyksen tuottaminen on yliopistollisten sairaanhoitopiirien vastuulla, yhtiön käytännön toimintaa ohjaa sen hallitus ja omistajaohjauksesta puolestaan vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.