Lääkärihelikopteritoimintaan myönnettiin valtionavustus vuodelle 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 30.12.2019 FinnHEMS Oy:lle 28 990 000 euroa yleisavustuksena käytettäväksi FinnHEMS Oy:n lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan ja siihen liittyvän tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kustannuksiin.

Lääkärihelikopteritoiminta on osa terveydenhuoltolaissa määriteltyä ensihoidon kokonaisuutta. Se koostuu ensihoidosta, lentotoiminnasta, tukikohdista ja maayksiköistä. Vuodesta 2011 alkaen lentotoiminta, tukikohdat ja maayksiköt ovat olleet yliopistollisten sairaanhoitopiirien omistaman FinnHEMSin vastuulla, ja toiminta on ollut valtion rahoittamaa.

Suurimman menoerän yhtiön toiminnassa muodostaa lentotoiminta, johon sisältyvät kaikki helikopterikaluston ja lentohenkilöstön kustannukset. Lentotoiminnan hallinnoinnin lisäksi FinnHEMS vastaa lähialuetehtävissä käytettävistä ja lentotoiminnan tilapäisesti sääolosuhteista tai teknisistä syistä korvaavista maayksiköistä, helikoptereiden ja päivystävän miehistön tarvitsemista tukikohdista ja niiden ylläpidosta. Varsinainen ensihoidon järjestämisvastuu kuuluu puolestaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymille, jotka voivat itse harkita, millä tavoin toiminta järjestetään. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaavat siis lääkärihelikopteritoiminnassa tarvittavasta ensihoidon henkilöstöstä, välineistä, lääkkeistä sekä niiden kustannuksista.

Täältä pääset lukemaan lisää STM:n myöntämästä avustuksesta ja sen käyttötarkoituksesta:

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80675d04