Seinäjoki läkarhelikopterbas invigdes

Redan de fem första verksamhetsmånaderna har visat att det finns ett behov av FinnHEMS senaste läkarhelikopterbas i Seinäjoki. Basen har fått 417 larm, 126 patienter har fått vård och 13 patienter har transporterats till sjukhus. Tack vare basen har kapaciteten för transport av kritiska patienter ökat i det samarbetsområde som omfattar fyra universitetssjukhus.

Den 6 mars firades den officiella invigningen av Seinäjoki läkarhelikopterbas. Basens verksamhet har inletts stegvis från oktober år 2022. Tack vare den nya basen kan FinnHEMS läkarhelikoptrar nå fram till cirka 80 procent av finländarna inom cirka 30 minuter efter larmet.

– Verksamheten har inletts på ett smidigt sätt. Enheten har snabbt blivit en etablerad del av akutvårdskedjan i Österbotten och har visat att den behövs. Läkarhelikopterverksamheten kompletterar hälsotjänsterna i området genom att tillhandahålla en sådan läkarledd akutvårdstjänst som tidigare enbart har producerats inom universitetssjukhusområden, säger FinnHEMS verkställande direktör Jari Huhtinen.

Liksom vid FinnHEMS övriga baser har Seinäjoki läkarhelikopterenhet som sin främsta uppgift att transportera akutvård på intensivvårdsnivå till patienten. I enlighet med den nuvarande inriktningen transporterar helikoptern också allt oftare patienter. Basen i Seinäjoki har på förhand bedömts utgöra en bas med många transporter, vilket redan nu har betonats i dess uppgiftsprofil. 

– Österbotten kan utgöra ett exempel för hela läkarhelikopterverksamheten, eftersom allt fler helikoptertransporter av tidskritiska patienter skulle kunna vara ett effektivt sätt att förbättra tillgången till specialiserad sjukvård och därmed öka verksamhetens effekt, säger Huhtinen.

Utvecklingen av läkarhelikopterverksamheten fortsätter

Akutvården vid läkarhelikopterns bas produceras tillsammans med Södra Österbottens och Birkalands välfärdsområden. Läkarhelikoptern verkar inom ett exceptionellt stort område: Södra Österbottens, Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands, Birkalands och Satakunta välfärdsområden.

FinnHEMS ansvarar för läkarhelikopterverksamheten i Finland och basen i Seinäjoki är bolagets sjunde. De övriga baserna finns i Vanda, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Rovaniemi och Kuopio. Målet är att öppna den åttonde basen i Utti i Kouvola år 2024. Utvidgningen av basnätverket grundar sig på justitieombudsmannens riktlinjer, enligt vilka det krävs nya baser i verksamhetens skuggområden i Österbotten och sydöstra Finland för att kunna säkerställa medborgarnas jämställdhet.

Beredskapsdirektör Pekka Tulokas från social- och hälsovårdsministeriets avdelning för säkerhet och hälsa framförde statsmaktens hälsning vid invigningen av Seinäjoki läkarhelikopterbas. Han riktade ett tack till aktörerna och beslutsfattarna i området för att de genom sitt samarbete har gjort det möjligt att grunda en bas i Österbotten.

– Seinäjoki är ett bevis på att utvecklingen av läkarhelikopterverksamheten framskrider planmässigt mot en geografiskt heltäckande och nationellt samarbetande helhet. Vi behöver även i framtiden aktivt samarbete på bred bas för att kunna fastställa strategiska riktlinjer inför framtiden. En sådan strategi är bland annat att förnya FinnHEMS helikopterflotta, säger Tulokas.

INFORUTA:

Basen i Seinäjoki (FH40) är FinnHEMS sjunde

  • Läkarhelikoptern och -bilen vid basen i Seinäjoki är i larmberedskap 24 timmar i dygnet. I enheten har alltid en akutvårdsläkare, en pilot och en akutvårdare jour.
  • 20–25 personer arbetar på basen. Akutvårdsläkaren vid basen fungerar vid sidan om larmuppdragen som konsulterande läkare för akutvården i området.
  • Personalen har tillgång till en Airbus EC135-helikopter och ett utryckningsfordon, en Volvo XC90.
  • Basen i Seinäjoki finns på området för Rengonharju flygplats i Ilmajoki. Basen började byggas år 2021.
  • Verksamheten inleddes i oktober 2022. Basens våningsyta uppgår till totalt nästan 1 000 kvadratmeter. Byggnaden omfattar manskapsutrymmen samt helikopter- och bilhallar. Utöver manskapets jour- och viloutrymmen finns även utbildnings- och kontorslokal samt förvaringsutrymmen. Vid planeringen har man beaktat verksamhetens exceptionella särdrag och jourarbetets behov, bland annat för att säkerställa vila för återhämtning.