Talouskatsaus 2019

Yhtiölle myönnettiin talousarvioesityksissä valtionavustusta 28 990 000 euroa (vuonna 2018: 28 990 000 euroa).

Kansaneläkelaitos maksoi yhtiölle korvauksia helikoptereilla jatkohoitoon kuljetetuista potilaista 1 039 798 euroa (1 155 461 euroa). Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan kyseiset tuotot voi käyttää tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan.

Tämän lisäksi tuloutettiin 142 634 euroa (142 634 euroa) investointiavustusta tukikohtien rakentamiseen. Tilikauden vuokra- ja muut tuotot olivat 400 556 euroa (389 869 euroa).

Yhtiön tilikauden operatiivisen toiminnan kulut olivat 25 689 853 euroa (25 179 227 euroa), joista lentotoiminnan osuus oli 94 prosenttia (94 prosenttia). Lentotoiminnan kulut kasvavat vuosittain indeksikorotusten mukaisesti. Liiketoiminnan muut kulut olivat 3 186 128 euroa (2 234 420 euroa).

Muiden kulujen kasvu johtui kertaluontoisista eristä. Kertaluontoisten erien vuoksi yhtiön tilikausi oli – 1 018 499 euroa (10 098 euroa) tappiollinen. Kuopion Kelloniemen tukikohtainvestointia varten nostettiin pankkilainaa.

Hallinto ja henkilöstö, omistajat, tilintarkastaja ja hallitus

FinnHEMSin hallinnosta vastaavat toimitusjohtaja sekä toimintaa ohjaava hallitus. Hallitus koostuu yhtiön omistavien yliopistollisten sairaanhoitopiirien edustajista. FinnHEMSin toimitusjohtajana on toiminut 1.12.2010 alkaen Jyri Örri.

FinnHEMSin henkilöstö koostuu lääketieteen, ensihoidon, tietojärjestelmien ja ilmailun asiantuntijoista sekä yleishallinnosta vastaavista työntekijöistä. Yhtiön vastuualueet on jaettu viiteen eri palveluyksikköön (lentotoiminta, tukikohtatoiminnot, hallinto, ICT ja tutkimus & kehitys).

FinnHEMS maksoi vuoden 2019 aikana palkkaa 27 eri henkilölle, joista 17 työskenteli yhtiön palveluksessa kokoaikaisesti. Edellä kuvatusta henkilöstöstä tutkimus- ja kehitysyksikössä työskenteli 6 henkilöä, joista 4 kokoaikaisesti. T&K-yksikössä työskenteli vuoden aikana 5 tutkijaa. Yhtiön henkilöstökulut sivukuluineen olivat 1 541 018 euroa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin yhtiökokouksessa Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä.

Hallitus 2019

Pasi Parkkila (pj), FM, kehitysjohtaja, PPSHP
Tom Silfvast, LKT, ensihoitolääketieteen dosentti, ylilääkäri, HUS
Kari-Matti Hiltunen, LT, johtajaylilääkäri, PSHP
Sirpa Rantanen, LL, ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimitusjohtaja, vastaava lääkäri, VSSHP
Risto Miettunen, LT, sairaanhoitopiirin johtaja, PSSHP (15.4.2019 asti)
Antti Hedman, LT, johtajaylilääkäri, PSSHP (alkaen 15.4.2019)
Hallituksen asiantuntijajäsen: Matti Sorsa, lentokapteeni, valintapsykologi, lentotoiminnan asiantuntija, Pilot Select Oy